Začetek del v vhodnih avlah – hodnikih stavb

21. junija 2024

V okviru celostne obnove Mestnega trga in Klobovsove ulice se bodo v ponedeljek, 24. junija 2024, začela dela v vežah oz. vhodnih avlah objektov na  naslovih Mestni trg 3, 4, 5, 6, 7 in 8. V sklopu del bodo podometno nameščene nove in/ali dodatne omarice za obnovljeno infrastrukturo (elektrika, plin in telekomunikacije). Poleg tega bo izveden tudi izkop in menjava vodovodne cevi do obstoječega vodomera.

Stroški rušilnih, montažnih in zaključnih del se krijejo s strani distributerjev javnih storitev oz. iz občinskega proračuna. Nadomestitev odstranjenega dela finalnega tlaka oziroma talne obloge in slikopleskarska dela ostajajo v domeni lastnic in lastnikov, zato priporočamo, da se lastnice in lastniki sami čim prej posvetujete in uskladite ter najdete primernega izvajalca.

Vse morebitne začasne ovire pri dostopu do stanovanj bomo skušali čim bolj zmanjšati in obenem poskrbeti, da bodo vsa dela izvedena čim hitreje in učinkovito.

Na oglasne deske smo izobesili še prilogo predvidene omare od Elektro gorenjske.

V hodnikih smo predhodno s kredo na steno približno označili lokacijo omaric in na tla traso vodovodne cevi.

Predstavnike posameznih vhodov bomo po telefonu na kratko seznanili o podrobnostih.

Za dodatne informacijo smo – seveda – na voljo na prenova@skofjaloka.si.

 

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.