Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Javni prostor je po definiciji prostor, ki je dostopen vsem, prostor, kjer se odvija javno življenje ljudi, zato je osnovni gradnik mesta in skupnosti. V javnem prostoru se prepletajo fizični, socialni in simbolni vidiki prostora. Elementi fizičnega prostora so konkretni – ulica, trg, park, itd.

Socialni prostor definirajo aktivnosti, ki se v njem odvijajo, simbolni prostor pa zaznamujejo dejavnosti ljudi – pomembnejši zgodovinski dogodki, obiski, tradicionalne povorke, praznovanja, obredi. itd., ki se vrastejo v kolektivni spomin ljudi ter tako postanejo miti in legende skupne zgodovine prostora (Lehrer 2007) .

V historičnih mestnih jedrih je mnogo javnih prostorov, kjer se preko fizičnih, socialnih in simbolnih vidikov povezujeta preteklost in sedanjost. Žal so danes prevečkrat podvrženi izjemno hitremu razvoju mesta, pogosto v duhu kapitala, zato je treba k njihovi obnovi, ohranitvi in načrtovanju pristopiti pretanjeno, da se ne izgubi ta še kako pomembna vez med nekoč in danes.

Škofja Loka je eno izmed slovenskih srednjeveških mest, ki ima v historičnem mestnem jedru še ohranjene fizične elemente javnega prostora, socialni in simbolni vidik, z izjemo najbolj očitnih točk– grad in Mestni trg, pa se izgubljata. Projekt je nastal z željo podpreti posege v javnem prostoru, ki so vezani na uresničevanje Strategije razvoja občine Škofja Loka 2025+, prednostno tiste, ki so opredeljeni pod strateškim programom “Pisana Loka – Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor”.

Z usmeritvami, ki so zasnovane na podlagi raziskovanja in opazovanja fizičnih, socialnih in simbolnih vidikov prostora, želimo vsem sodelujočim ponuditi okvire in možnosti, iz katerih naj črpajo pri ohranjanju in načrtovanju obnove javnih površin.

Projekt podrobneje obravnava območje, ki je zaščitno kot spomenik državnega pomena pod evidenčno številko EŠD: 7837 Škofja Loka – Mestno jedro, vključuje pa tudi predmestja Kapucinsko predmestje, predmestje Studenec in predmestje Karlovec ter Pot na grad in Pot na Hribec, ki sta pomembni veduti mesta.

OHRANJANJE IN NAČRTOVANJE OBNOVE JAVNIH POVRŠIN

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.