Participacija in komunikacija procesa

2. junija 2023

V 2023 začenjamo s prenovo Mestnega trga in Klobovsove ulice, ki je eno najbolj prepoznavnih starotrških jeder v državi. Projekt je del postopne prenove celotnega starega mestnega jedra Škofje Loke.

S tem poročilom povzemamo aktivnosti, ki jih je za Občino Škofja Loka izvedel IPoP – Inštitut za politike prostora jeseni leta 2022 in spomladi leta 2023, torej v času pred objavo javnega naročila za izbiro izvajalca prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. Preko različnih načinov sodelovanja z javnostjo smo želeli bolje razumeti, kako različne skupine oziroma predstavniki različnih skupin vidijo prihajajočo prenovo Mestnega trga in Klobovsove ulice. V proces smo vključili prebivalce in prebivalke območja Mestnega trga, lastnike in lastnice, najemnike in najemnice lokalov, meščanke in meščane ter strokovne javnosti. Proces je vključeval dva javna dogodka, ob tem pa smo opravili devet daljših intervjujev s predstavniki omenjenih skupin. Poudarek je bil na procesu prenove in na mehkih vsebinah prenove, kar zajema prometni režim, živahnost Mestnega trga, trgovine in storitve na Mestnem trgu, drevje na Mestnem trgu, poslovanje in bivanje na Mestnem trgu. Seveda smo bili pozorni tudi na poslovanje in bivanje na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici v času med samo prenovo, ki bo trajala približno osemnajst mesecev.

Čeprav je prvi sklop aktivnosti v procesu komunikacije in participacije javnosti s tem poročilom sklenjen, pa je to le začetek komunikacijskega in participativnega procesa, ki bo spremljal prenovo Mestnega trga in Klobovsove ulice. S temi dogodki in intervjuji smo razprli proces sodelovanja z javnostjo, ki bo spremljal proces prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. Ta proces bodo tudi v prihodnje sestavljale različne oblike sodelovanja z javnostmi. Ali bodo to delavnice, razprave, pogovori, spletno sodelovanje, pa bo odvisno od faze prenove ter interesa javnosti, ki ga bomo sproti preverjali.

Sproti bomo še naprej objavljali informacije na spletni strani naplacu.skofjaloka.si. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na prenovo in proces prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice pa lahko stopite v stik z nami preko e-naslova prenova@skofjaloka.si.

POROČILO (pdf dokument)

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.