Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.

Kamniti oziroma Kapucinski most v Škofji Loki je bil zgrajen v sredini 14. stoletja kot masivna enoločna kamnita konstrukcija. Kamniti most prek Selške Sore je izjemen primer srednjeveškega graditeljstva in konstruiranja mostov ter prepoznavna mestna ikona.

Projekt obnove mostu – za katerega je bil izdelan konservatorsko-restavratorski program – vključuje celovito obnovo mostu po posameznih sklopih.

Obnovili smo betonski hodnik za pešce, kovano ograjo, izvedli čiščenje, restavriranje in konserviranje obočnih (kamnitih) delov ločne konstrukcije, ki vključuje čiščenje in fugiranje kamnitih elementov ter čiščenje in restavriranje konzolne betonske konstrukcije, ki nosi hodnik za pešce. Ob tem smo namestili novo bronasto repliko skulpture oziroma kipa Janeza Nepomuka.

Celotna vrednost obnove mostu znaša 115, 815 evrov. Občina Škofja Loka pa je za obnovo Kamnitega mostu z Ministrstva za kulturo prejela tudi 56.749,14 evrov namenskih sredstev za obnovo nepremične kulturne dediščine.

Konsevartorski načrt Kamniti most v Škofji Loki (KLIK do pdf datoteke)Škofja Loka je zelo fotogenična. Pogost motiv na fotografijah tako Ločank in Ločanov kot obiskovalcev občine pa je zagotovo Kamniti most in z njim tudi kip Janeza Nepomuka, ki stoji na njem.

Janez Nepomuk s pravim imenom Jan Woelflin je svetnik, zavetnik utopljencev in proti poplavam.

Bil je spovednik češke kraljice. Ker kralju Wenceslavu ni želel izdati, kaj mu je kraljica povedala na spovedi, ga je le-ta dal 20. marca leta 1393 vreči iz Karlovega mostu v Pragi v reko Vltavo, kjer se je utopil.

"
Kamniti most prek Selške Sore je najstarejši kamniti most v Sloveniji in je izjemen primer srednjeveškega graditeljstva in konstruiranja mostov ter prepoznavna mestna ikona.
"
Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.