Celovita prenova Cankarjevega trga in Blaževe ulice

26. septembra 2014

Gradbena dela Projekta celovite obnove Cankarjevega trga in Blaževe ulice v starem mestnem jedru Škofje Loke so bila zaključena 29. avgusta 2014, slavnostno odprtje obnovljenega mestnega predela pa je potekalo v petek, 26. septembra 2014.

Predstavitveni film poteka obnove, po kateri je trg lepo zaživel.Občina Škofja Loka je s projektom ”Obnove Cankarjevega trga v starem mestnem jedru Škofje Loke” uspešno kandidirala na javnem pozivu in zanj prejela 1.408.310,72 € nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, s katerimi smo sofinancirali večinski del stroškov projekta – v višini 85% potrjenih upravičenih stroškov. Celotna vrednost projekta obnove je znašala 2.368.019,41 €.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.