Uvedba v delo

12. julija 2023

Predstavniki investitorja, projektanta, izbranih izvajalcev in ostalih podjetij, ki bodo hkrati izvajali dela na Mestnem trgu in v Klobovsovi ulici, so se sestali na sestanku in dogovorili še nekatere podrobnosti pred začetkom del.

Občina Škofja Loka je na javnem razpisu izbrala izvajalca prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. To je Gorenjska gradbena družba Kranj s partnerjem Cestno podjetje Kranj. Predstavniki investitorja, projektanta, izbranih izvajalcev in ostalih podjetij, ki bodo hkrati izvajali dela na Mestnem trgu in v Klobovsovi ulici, so se že sestali na sestanku in dogovorili še nekatere podrobnosti pred začetkom del. Na Placu bodo stroji zabrneli v začetku septembra, pred tem pa bodo potekala pripravljalna dela.

Gradbena dela tega velikega projekta bodo potekala fazno. S predpripravo se začenja že v začetku avgusta, ko bodo potekala dela na Grabnu, saj je tam potrebno urediti vse za navezavo komunalne infrastrukture.

Na Pogorišču in Nunskem vrtu bodo nameščeni polpotopni zabojniki za odpadke. Prav tako bo že v juniju in v avgustu izveden monitoring objektov. Objekti se pregledajo zelo podrobno in evidentirajo obstoječe poškodbe, tudi od znotraj, zato prebivalke in prebivalce ter lastnike in lastnice lokalov prosimo za sodelovanje in razumevanje.

Izvajalci bodo prenovo v začetku septembra začeli na severovzhodnem delu Mestnega trga, odsek od Cankarjevega trga proti notranjosti Mestnega trga, ter na severnem delu Klobovsove ulice.

Ko bo ta del Mestnega trga končan in bo vzpostavljen prehod v smeri Cankarjevega trga, bodo izvajalci začeli s severozahodnim delom iz smeri Blaževe ulice proti notranjosti trga.

Na Klobovsovi ulici bo po izgradnji severnega dela sledila še izvedba na južnem, daljšem delu.

Nazadnje bo izvedena prenova južnega dela Mestnega trga.

Izgradnja komunalne infrastrukture bo zaradi številnih inštalacij predvidoma potekala v dveh fazah. V prvi fazi bodo izvedli tako imenovano globljo infrastrukturo, to je fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo in vodovod, v drugi fazi pa preostale inštalacije, med njimi elektrokomunikacijska kanalizacija, plinovod, javna razsvetljava, telekomunikacijska kanalizacija. To pomeni, da bodo v enakem vrstnem redu še enkrat prekopali območje.

Po zaključku izgradnje komunalne infrastrukture bo sledilo tlakovanje.

Ves čas je za podrobnejše informacije na voljo spletna stran naplacu.skofjaloka.si in e-naslov prenova@skofjaloka.si. Na slednjega nam lahko pišejo vsi tudi v primeru, da bi se želeli o določenih podrobnostih pogovoriti na sestanku.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.