Ureditev Trga pod gradom in otroškega igrišča Zamorc

30. septembra 2017

Mestno jedro Škofje Loke je s projektom celovite prenove Trga pod gradom in tematskim otroškim igriščem ''Zamorc'' dobilo osrednji reprezentativni mestni prireditveni prostor in privlačen urbani prostor (medgeneracijskega) srečevanja in druženja. Njegovo novo podobo, urbani značaj in vsebino simbolno sporoča tudi novo poimenovanje, ki je poprej anonimen trg na novo opredelilo tudi z novim imenom.

Cilj projekta prenove je bila prav celovita (urbanistična in funkcionalna) preureditev nekdanjega trga – parkirišča z amfiteatralno navezavo na grajski hrib, vključno z vgradnjo celotne javne infrastrukture (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava), ter vgradnjo vodov gospodarske infrastrukture komercialnih ponudnikov (energetika in telekomunikacije) in ureditvijo novega tematskega otroškega igrišča ”Zamorc”.

V okviru projekta so bile urejene tudi navezave na območja trga z drugimi javnimi površinami ter sosednjimi objekti (proti Mestnemu trgu in Pepetovem klancu, na območje Upravne enote, grajskega hriba, Miholova hiše…).

Mesto in meščani smo tako – skoraj na mestu nekdanjih Poljanskih vrat – dobili povsem nov Trg pod gradom. Trg z novo podobo, novim značajem in vsebino. Trg pod gradom je reprezentančni trg, vstopna točka v mestno središče in na Loški grad, razgledna ploščad in osrednji mestni prireditveni prostor.

Namesto parkirišča smo dobili odprt javni prostor namenjen srečevanju, igri ter sproščenemu druženju Ločanov in obiskovalcev od vsepovsod. Mestni avditorij in srečevališče.

Nov mestni trg bo služil kot osrednji prireditveni prostor in avditorij za različne družabne, kulturne in športno-rekreativne prireditve v vseh obdobjih leta. V zimskem delu leta bo na pobočju Grajskega hriba urejeno mestno smučišče, katerega iztek bo na novem mestnem trgu

Novi trg je poln simbolne vsebine: v tlaku so označena nekdanja Poljanska vrata – vhodni stolp z dvižnim mostom, ki prek Grabna vodi do mestnih vrat – skozi katera so se v mesto stoletja stekali življenjski in gospodarski tokovi. Na trgu se nahaja tudi talna označba s simbolom Škofjeloškega pasijona in številko 10, ki predstavlja 10. postajo Romualdove interaktivne tematske pasijonske poti.

Na robu trga je svoje pravo mesto našel vodnjak, ki bo tako kmalu postal vir žive vode, ob mestnem obzidju pa smo zasadili sadiko – potomko najstarejše žlahtne vinske trte na svetu z mariborskega Lenta.

S celovito obnovo območja južnih mestni vrat pa smo pridobili tudi atraktivno otroško tematsko igrišče ”Zamorc”. Pravljično Igrišče, prostor sproščene otroške igre, ki nas z enkratnim ambientom popelje v domišljijske svetove škofjeloških zgodb in legend. V čarobni svet naše loške zgodovine:

v zgodbo o škofu, medvedu in pogumnem zamorcu. V edinstven pravljični svet, ki je povsem naš – Loški in hkrati čisto od vseh – od vsepovsod!

Igrišče ”Zamorc” je umeščeno v zeleno naravo, na rob starodavnega mesta pod grajskim hribom.

Nov mestni Trg pod gradom in otroško tematsko igrišče ”Zamorc” tako sestavljata nerazdružljivo celoto. Na novo oživljata ta del mestnega središča in postajata kraj srečevanja in medgeneracijskega druženja.

Projekt prenove je potekal skladno z leta 2013 sprejetim javnim natečajem »Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor«. Projekt prenove trga tako predstavlja uspešno nadaljevanje celovite obnove mestnega središča Škofje Loke, ki smo ga začeli z s celovito prenovo Cankarjevega trga in Blaževe ulice leta 2014.

Celovita prenova širšega območja novega Trga pod gradom in otroškega tematskega igrišča je predstavljal gradbeno in finančno najzahtevnejšo javno investicijo v letu 2017. Skupni investicijski stroški projekta znašajo 929.478 €. Občini Škofja Loka je po Zakonu o financiranju občin zanj uspelo pridobiti 149.352,00 € nepovratnih sredstev in še 253.482,23 € izjemno ugodnih povratnih brezobrestnih kreditnih sredstev.

Dela na projektu je izvajalo gradbeno podjetje LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d. Ljubljana s podizvajalci.

Odgovorni projektant: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Nadzor: GEA CONSULT inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o., Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Dela so bila po pogodbi zaključena septembra 2017.

Potek izgradnje si lahko ogledate na filmu.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.