Spremenjeni rok

13. marca 2023

Spremenjen je rok za prejem ponudb za celostno ureditev Mestnega trga in Klobovsove ulice z navezavami. Razpisna dokumentacija je dostopna na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. Novi rok za prejem ponudb je 5. april 2023 do 12. ure.

Sprememba rokov (novi rok za prejem ponudb, novi datum javnega odpiranja ponudb in novi rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj) je objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN001090/2023-K01.

Povezava na spletno stran objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=473446 in v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave 2023/S 051-150487

Podaljšan je tudi rok za predložitev zavarovanja za resnost ponudbe (le-to predložijo na Občino Škofja Loka) – to je do 5. aprila 2023 do 12. ure.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.