Sožitje na grajskem vrtu

Občina Škofja Loka je bila skupaj s partnerji: Loškim muzejem Škofja Loka, Sožitjem, društvom za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in Razvojno agencijo Sora, d. o. o., vključena v projekt ''Sožitje na grajskem vrtu''. Cilj projekta je bila večja vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje skozi ureditev in delo na grajskem vrtu na Loškem gradu.

Obnova grajskega zeliščnega vrta na območju varovane kulturne dediščine na Loškem gradu je pomenila začetek izvajanja programa za večjo socialno vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju.

V okviru projekta Sožitje na grajskem vrtu, v katerem sodelujemo Občina Škofja Loka, Loški muzej, Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Škofja Loka in Razvojna agencija Sora, smo uredili grajski zeliščni vrt začimbnic in dišavnic na katerem bodo potekali programi za večjo socialno vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Celovita ureditev grajskega zeliščno-aromatičnega vrta je bila v celoti izvedena po sprejetem konservatorskem načrtu Restavratorskega centra ZVKDS – kot konservatorsko-restavratorski projekt zaprtega grajskega vrta (Hortus Conclusus) na Loškem gradu.

Ker se grajski zeliščni vrt nahaja na območju varovane kulturne dediščine smo zeliščni vrt obnovili z uporabo tradicionalnih znanj, tehnologij in postopkov gradnje in prenove, ohranjali in reciklirali pa smo tudi lokalna naravna gradiva.

Tako smo v tradicionalni tehniki suhozida obnovili oporni zid. Po sanaciji zidu je bila izvedena celovita obnova vrtnih površin in gredic, ki je sledila tradicionalnim ureditvenim hortikulturnim zasnovam.

V celoti smo uredili tudi vrtno opremo. Za izdelavo dela vrtne opreme (podstavke) smo uporabili avtentične lokalne materiale (kamnite bloke, oziroma ostanke obdelanih kamnov), ki so bili na razpolago na sami lokaciji.

Na novo pa smo izdelali ter postavili posebno informacijsko tablo.

"
Obnovljen grajski zeliščni vrt je lepa obogatitev grajskega prostora, obenem pa predstavlja osnovo za začetek izvajanja programa za večjo socialno vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju.
"

Društvo Sožitje je v sodelovanju z vrtnarskim strokovnjakom iz podjetja Prunus+ pripravilo program zasaditve in vzdrževanja zelišč in dišavnic ter dejavnosti, ki jih na zeliščno-aromatičnem vrtu lahko opravljajo varovanci Sožitja. Ti naj bi z delom na vrtu pridobili osnovno znanje vrtnarstva, delovne izkušnje ter občutek odgovornosti in samozavesti ob zavedanju, da s svojim delom pripomorejo k boljši lokalni skupnosti.

Zeliščni vrt naj bi skozi leta rasel, se razvijal ter spodbujal razvoj novih sorodnih vsebin. Hkrati je projekt mišljen kot stičišče za medpredmetno povezovanje ter sodelovanje različnih deležnikov. Stremimo tudi k vzgoji novega trenda zdravega načina prehranjevanja in z naravo povezanega življenja. Zeliščni vrt predstavlja pomemben delovno-učni pripomoček za vsakogar.

Izbor oziroma zasaditev dišavnic se bo lahko spreminjala glede na trenutne potrebe oziroma na nova znanja o uporabi zelišč.

Varovanci Društva Sožitja so na grajskem vrtu začeli delati v mesecu juniju in pod budnim očesom mentorja vrtnarja v gredice najprej posadili materino dušico.

Z izvajanjem programa na opazni, lepo urejeni in dostopni javni površini ter njegovo promocijo želimo pripomoči k ozaveščanju lokalne skupnosti o sposobnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovi vključenosti v lokalno okolje.

Gre za torej za odprt, rastoč, vključujoč (inkluzivni) javni prostor, pravi (g)rajski vrt, ki s svojo krajinsko ureditvijo ohranja kulturno dediščino in izročilo nekdanjega grajskega oziroma samostanski vrta in katerega vzpostavitev bo hkrati omogočala druženje, so-delovanje in aktivno participacijo pri njegovem obdelovanju, vzdrževanju in rasti. Pri skupn(ostn)i skupni rasti vseh nas.

l_226681_1.jpg

VEČ (KLIK)

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.