Sestanek z upravniki

Termin: 02. 03. 2023

Ura: 10.00

Lokacija: Občina Škofja Loka

Zavedamo se, da morajo imeti upravniki stavb karseda največ informacij, saj jih potem lahko delijo tudi s stanovalkami in stanovalci na tem območju. Tako smo organizirali sestanek s predstavniki podjetij Domplan, SPO in UVG. Prisotni so bili tudi nekateri stanovalci in stanovalka, ki so upravnikom izrazili željo, da bi se pridružili sestanku. Pogovorili smo se o podrobnostih, ki so do zdaj že znane in o predhodnih korakih, ki bi jih bilo še smotrno opraviti. Želimo si, da bi bil projekt zelo vključujoč, zato vedno znova vabimo vse, ki imajo kakršnekoli vprašanja, da nam pišejo na prenova@skofjaloka.si.

Vodja oddelka za okolje in prostor Tatjana Bernik je uvodoma na kratko predstavila projekt. Prenovili bomo dotrajano infrastrukturo in zgornji ustroj. Včeraj smo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca prenove, po izbiri bo sledila prenova. Začetek prenove je predviden za jesenske mesece, sama prenova pa bo predvidoma trajala 18 mesecev. V postopku izbire izvajalca se časovnica lahko zamakne.

Predstavnik UVG: Predstavite, s katerega konca boste začeli, faze, časovnica, priklopi, arheologija …

Občina: Sama prenova bo potekala po fazah, kar pomeni, da ne bo ves trg naenkrat razkopan, ampak se bo prenova pomikala od južne proti severni strani. Začnemo z Mestnim trgom in nadaljujemo s Klobovsovo ulico. Ko bo znan izvajalec, bomo lahko podrobneje informirali o dejanskih delih. Hkrati bo tekom cele prenove zagotovljen peš dostop do vseh objektov, bo pa moten dostop z avtomobilom, vendar večinoma le na delu, kjer bodo takrat potekala dela. Kdaj točno bo dostop z avtomobilom moten, ter kje, je zaenkrat nemogoče napovedati, ker bo to stvar organizacije gradbišča. Čas delovanja gradbišča bo razdeljen na štirinajstdnevne faze. Vedeti je treba, da bo izvajalec včasih odkopal in zakopal, ker to dela dejansko zahtevajo. Prav tako pa bomo na tak način včasih tudi zagotavljali dostopnost. Izvajalca bomo zavezali k temu, da mora zagotavljati dostopnost ves čas. Lahko se bo sicer zgodilo, da bo včasih potrebno nekoliko potrpeti, vendar bomo takšne težave skupaj reševali sproti.

V sklopu projekta se bodo rekonstruirali vsi obstoječi priključki. Postopek bo podoben, kot je bil na Cankarjevem trgu. Pridemo do objekta, potem pa znotraj hiše situacijo urejajo lastniki. Vodovodni priključki se menjajo do vodomera. Za plin so bili narejeni pregledi in se je pripravil načrt, kje bo plinska požarna pipa. Optika se bo pripeljala v veže in od tam naprej se po dogovoru lahko potegne po vsej hiši.

Vse lastnike opozarjamo, da bo čas prenove Mestnega trga tudi najboljši čas za prenovo hiš, atrijev, vež … Ko bomo imeli objekte odprte, bo možno objekte hidroizolirati. To je seveda v domeni lastnikov. Mi bomo poskrbeli za čepasto folijo.

Imeli bomo sprotni nadzor arheologije. Predhodno smo naredili sondiranja, vendar se lahko zgodi, da naletimo na kakšno arheološko najdbo in se bodo delale dodatne raziskave. Na to nimamo več vpliva. Kakšnih večjih pričakovanj glede na sondaže sicer nimamo.

Potrebne bo veliko tolerance in veliko razumevanja.

Izvajalec mora predhodno opraviti monitoring, da bomo lahko spremljali morebitne poškodbe. Prav tako smo ga tudi zavezali, da bo uporabljal karseda najmanj agresivne stroje. Do napak bo prihajalo, vendar ne zato ker bi si mi tega želeli, ampak ker gre za ogromen projekt, ki se ga ne da predvideti do potankosti. Bomo pa poskrbeli za dobro komunikacijo.

Vsaj enkrat tedensko bomo imeli odprto projektno pisarno, kjer se bo dalo dobiti dodatne informacije. Za urgentne zadeve bo na voljo e-naslov: prenova@skofjaloka.si. Prav tako je nastala spletna stran z vsemi informacijami o projektu: naplacu.skofjaloka.si.

Predstavnik Domplana: Monitoring ste omenjali. Ali bomo obveščeni za vsako posamezno stanje, da bomo vedeli, kakšno je začetno stanje? Do poškodb lahko pride tudi v notranjosti objektov.

Občina: Tako je, izvajalec mora opraviti monitoring zunanjih površin. Čim več zadev bomo poskušali zaplombirati in zraven narediti zapisnik.

Predstavnik Domplana: Omenili ste hidroizolacijo, ali jo bo možno izvesti preko vašega izvajalca?

Načeloma bodo naši izvajalci vezani na pogodbene roke. Najlažje bi bilo, da bi oni to naredili, vendar se bodo morali oni odločiti, ali zmorejo prevzeti dodatna dela ali ne.

Predstavnik Domplana: Predlagam, da se naredi plan, da se bo vedelo 14 dni v naprej, kje bo kdaj odprto, da bomo lahko pravočasno dobili izvajalca.

Občina: Zagotovo boste vedeli en mesec prej, kako bodo potekala dela. Za nas bi bila dobra tudi predhodna informacija, da v naprej vemo, kakšne želje in  interesi obstajajo za posamezen projekt.

Stanovalec, Mestni trg 33: V naši stavbi bi izkoristili priložnost, da bi ureditev potegnili v notranjost. Bi lahko definirali, ali bi lahko tlake uredili z istim izvajalcem. Naj iz Občine pride pobuda, da se od hiše do hiše opredelijo, kakšne so želje stanovalcev in stanovalk.

Občina: Dobro bi bilo, da znotraj hiše popišete predvidena dela in pripravite projekt. Že predhodno lahko veliko naredimo, ker bo treba potem hitro reagirati. Poleg tega je treba v vsakem primeru vključiti tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Predstavnik SPO: Etažni lastniki bodo hoteli vedeti, kje bodo omarice v stavbi. Obstaja en strah, ki smo ga začutili, in to je, kaj za njih prenova pomeni stroškovno. Nam lahko točno poveste, kaj je strošek hiše in kaj etažnih lastnikov?

Občina: Pri vodomerih je do vodomera strošek Občine. Pri kanalizaciji do fasadnega zidu. Pri meteorni kanalizaciji je od žleba dalje strošek hiše. Mi pridemo do fasade, razen pri vodovodu in pri plinu pridemo v vežo. S strani Elektra smo pridobili informacijo, bo strošek prenove hišnega priključka do elektro omarice v celoti strošek Elektra.

Naša želja je, da se  fasade očistijo vseh kablov. Telekomunikacije – načeloma imamo predvideno, da bomo v vse veže pripeljali kanalizacijo za optiko.

Z izvajalci teh služb smo se dogovorili, da dela izvede en izvajalec, projekte pa so naredili sami. Gradbena dela za vse vode bo pripravil naš izbrani izvajalec, montažna dela pa bodo potem izvedli sami.

Del fasad so tudi vhodi v hiše, ki jih imamo lepo razdelane. Rešitve smo iskali skupaj z Zavodom za kulturno dediščino. Če bi prišlo do poškodb pri vhodih, je to strošek investitorja, se pravi Občine.

Stanovalec Mestni trg 33: Projekta ne moremo narediti, če ne vemo, kje so priklopi.

Občina: Projekte imamo narejeno toliko natančno, kolikor smo uspeli pridobiti podatke. Povsem natančne podatke bomo dobili šele, ko bomo področje odprli.

Kjer veste, da se boste znotraj hiše lotili adaptacije, se lahko uskladite tudi s Komunalo, če vam dajo določene informacije, ki jih potrebujete.

Tudi sicer vas upravnike prosimo za pomoč pri motivaciji ljudi za tovrstne posege urejanja. Zdaj je čas, ki ga moramo izkoristiti, da uredimo tako infrastrukturo kot zunanjo podobo.

Stanovalec Mestni trg 33: Kasneje bo težje kopati, zato je zdaj treba opozoriti prebivalke in prebivalce, da trga potem ne bomo več odpirali. Zdaj je res pravi čas.

Predstavnik Domplana: Kako bo z odpadki? Mislim, da so ljudje navajeni na obstoječe stanje.

Občina: Začasa gradnje veliko vozilo, težko 30 ton, ne bo moglo dostopati do posameznih zabojnikov. Vse frakcije smeti bo treba odnašati na dve zbiralnici, ki bosta na obeh koncih mesta, eden na Pogorišču in drugi na Nunskem vrtu.

Glede te tematike pripravljamo dodatne delavnice, v okviru katerih se želimo pogovoriti s stanovalkami in stanovalci. Zavedamo se problema, da so veže prenatrpane, poleg tega je higiena v vežah težavna, vsi že zdaj nimajo prostora, prisotni so tudi glodavci … Želimo si, da so zadeve urejene dobro. Če je potreba po spremembi, bo zdaj priložnost, seveda, pa bodo o tem spregovorili ljudje.

Predstavnik Domplana: Elektrika – delate do fasade, števec pa je notri. Kaj to pomeni? Se vi ustavite pri fasadi, potem pa je nadaljnje urejanje strošek hiše?

Občina: Zakonsko mi ne moremo investirati v tujo lastnino. Potrudili se bomo najti skupne rešitve. Najbolje bo, da vsak individualno napiše, kateri objekti vas zanimajo, se skupaj usedemo in rešimo, kar se rešiti da.

Predstavnik SPO: Pravzaprav bo za vsako inštalacijo treba dati individualno informacijo – do kje plača kdo. Ali gre v točno določeni stavbi za strošek stanovalcev oziroma lastnikov?

Občina: Načeloma smo povedali, kako tovrstna razdelitev stroškov poteka, saj moramo ravnati v skladu z zakonodajo. Bomo pa res morali individualno pogledati situacije v posameznem primeru.

Stanovalec, Mestni trg 33: Če so pripravili za plin točne informacije o priključkih, bi lahko tudi Komunala pripravila, kje so priključki. To bo pomembno za vse objekte. Tukaj ni individualnosti.

Občina: Ja, najbolje bo, da jih kontaktirate tisti, ki vas predhodno zanimajo podatki. Nekateri bodo – kot rečeno – jasni šele, ko se bo zgornji del odstranil.

Predstavnik Domplana: Pri prenovah vež že zdaj vemo, da so težnje ZVKD-ja prodniki, kamni. Ko bo prišlo do tega, ko se bo zaprosilo za soglasje, bo zagotovo to želja z njihove strani.

Občina: Mi spodbujamo, da se vse skupaj uredi znotraj kriterijev dediščine. Če se atriji odprejo, lahko pridemo nasproti tudi z določenimi subvencijami.

Predstavnik Domplana: Smiselno bi bilo reševati za vse stavbe skupaj. Naj se ZVKD opredeli do tovrstnih prenov, da ne bo vsak posameznik posebej hodil po mnenje in čakal nanj …

Občina: Bomo se pogovorili z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in naj napišejo smernice, ki naj veljajo generalno.

Predstavnik Domplana: Kakšno bo tlakovanje?

Podobno, kot je na Cankarjevem trgu, predvidene so ožje fuge in dodani bodo vmesni trakovi. Imeli bomo muldo iz mačjih glav, ki se na delu z drevesi razširi, da nastane urbani tepih. Ob drevesih, ki jih bo več, bodo gredice z rožami. Vizualizacija je objavljena na spletni strani.

Stanovalec: Ali bo poskrbljeno za invalide ali tiste, ki težje hodijo.

Občina: Obrnili smo se na Zavod Dostop, ki nam je za projekt dal smernice. V celoti smo jih vključili v projekt.

Občina: Morda še beseda, dve o urbani opremi. Klopi bodo prenosljive. Svetilke ostajajo takšne kot so. Veliko novih košev ne bo, ker to ni v duhu ravnanja z odpadki. Vsak naj poskrbi za svoje smeti. Stojala za kolesa bodo na voljo v večjem obsegu. Preoblikoval se bo vrt pred Homanom, še vedno pa bo v določeni meri namenjen za gostinski lokal.  Prometni režim se ne bo spremenil, so pa prebivalke in prebivalci močno naklonjeni temu, da ga uveljavimo. Sistem za registriranje vstopa na trg se bo nadgradil in poenotil na vseh koncih. Deloval bo na prepoznavanje registrskih tablic. Dostopnost za intervencijska in reševalna vozila moramo zagotavljati skozi ves čas. Veliko so ljudje opozarjali na parkiranje začasa vzdrževalnih del. To bo treba na nek način omejiti. Zavedamo se, da so dela nujna in potrebna, ampak bo potrebno mojstre, obrtnike omejiti, da bodo zadeve dostavili in vozila odpeljali na parkirišča zunaj starega mestnega jedra. Za izredne dogodke pa bo zagotovo potrebno najti rešitev. Morda z uveljavitvijo dveh ”jokerjev” letno, ko pride do kakšne izredne situacije in je avto nujno parkirati pred stavbo za nekoliko daljše obdobje.

*Po sestanku so iz podjetja Elektro Gorenjska pojasnili, da bo strošek prenove hišnega priključka do elektro omarice v celoti njihov.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.