Sanacija gradu

Foto: Sašo Kočevar

Po celoviti obnovi strehe Loškega gradu v letu 2018 se je septembra 2022 začela nova faza prenove Loškega gradu. Zahtevno investicijo prenove v višini 1.388.571 evrov vodi Občina Škofja Loka, ki je za projekt prenove iz različnih naslovov uspela pridobiti nepovratna namenska sredstva v skupni višini 532.122 evrov.

Prenova obsega statično sanacijo ter obnovo fasade jugozahodnega (okroglega) stolpa, južnega in severnega dela gradu ter veznega trakta, ki Loški grad povezuje z objektom nekdanjega Nunskega samostana. Vključuje tudi celovito energetsko prenovo severne in južne grajske fasade, vključno z jugozahodnim (okroglim) stolpom, grajskega atrija in energetsko sanacijo celotne podstrehe gradu. V sklopu energetske sanacije bomo zamenjali vsa dotrajana okna (približno 100 oken) in vrata. Podstreho gradu bomo na novo toplotno izolirali, vgradili bomo toplotno črpalko ter tako pridobili približno 500 m2 povsem novih funkcionalnih (uporabnih) mansardnih površin. z vsem tem zasledujemo ukrep  povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Po zaključeni prenovi bo Loški grad – kot osrednja kulturno-zgodovinska znamenitost in prepoznavna mestna ikona – povsem statično saniran, energetsko prenovljen, v celoti pa bo tudi obnovljen fasadni ovoj gradu, tako na zunanji kot na notranji strani. Izvedena celovita prenova objekta gradu bo predstavljala osnovo za še bolj funkcionalno uporabo gradu za potrebe sodobne muzejske dejavnost v prihodnosti.

Investitor prenove gradu je Občina Škofja Loka. Za projekt Celovite energetske prenove Loškega gradu smo na javnem razpisu za sofinaciranje prenove stavb v lasti občin od Ministrstva za infrastrukturo RS prejeli sklep o sofinanciranju projekta v skupni višini 332.122,28 evrov, z 200.000 evri nepovratnih namenskih sredstev pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo RS za kulturo.

Statično sanacijo gradu in obnovo fasade izvajata izbrani gradbeni podjetji Promobil, d. o. o., in EKO obnova, energetsko prenovo pa gradbeni podjetji Gib gradnje in Gradnje Moste.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.