Sanacija gradu

Foto: Sašo Kočevar

Po celoviti obnovi strehe Loškega gradu v letu 2018 se je septembra 2022 začela nova faza prenove Loškega gradu. Zahtevno investicijo prenove v višini 1.388.571 evrov vodi Občina Škofja Loka, ki je za projekt prenove iz različnih naslovov uspela pridobiti nepovratna namenska sredstva v skupni višini 532.122 evrov.

Prenova obsega statično sanacijo ter obnovo fasade jugozahodnega (okroglega) stolpa, južnega in severnega dela gradu ter veznega trakta, ki Loški grad povezuje z objektom nekdanjega Nunskega samostana. Vključuje tudi celovito energetsko prenovo severne in južne grajske fasade, vključno z jugozahodnim (okroglim) stolpom, grajskega atrija in energetsko sanacijo celotne podstrehe gradu. V sklopu energetske sanacije bomo zamenjali vsa dotrajana okna (približno 100 oken) in vrata. Podstreho gradu bomo na novo toplotno izolirali, vgradili bomo toplotno črpalko ter tako pridobili približno 500 m2 povsem novih funkcionalnih (uporabnih) mansardnih površin. z vsem tem zasledujemo ukrep  povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Po zaključeni prenovi bo Loški grad – kot osrednja kulturno-zgodovinska znamenitost in prepoznavna mestna ikona – povsem statično saniran, energetsko prenovljen, v celoti pa bo tudi obnovljen fasadni ovoj gradu, tako na zunanji kot na notranji strani. Izvedena celovita prenova objekta gradu bo predstavljala osnovo za še bolj funkcionalno uporabo gradu za potrebe sodobne muzejske dejavnost v prihodnosti.

Investitor prenove gradu je Občina Škofja Loka. Za projekt Celovite energetske prenove Loškega gradu smo na javnem razpisu za sofinaciranje prenove stavb v lasti občin od Ministrstva za infrastrukturo RS prejeli sklep o sofinanciranju projekta v skupni višini 332.122,28 evrov, z 200.000 evri nepovratnih namenskih sredstev pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo RS za kulturo.

Statično sanacijo gradu in obnovo fasade izvajata izbrani gradbeni podjetji Promobil, d. o. o., in EKO obnova, energetsko prenovo pa gradbeni podjetji Gib gradnje in Gradnje Moste.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.