Prenova se nadaljuje

29. januarja 2024

Ločanke in Ločane je lani razveselila novica, da bomo končno prenovili Plac. Vsi smo že dolgo čakali na ta trenutek, saj si želimo, da bo mestno središče v ponos prav vsem občankam in občanom. Žal nam jo je lani zagodla ogromna naravna katastrofa, ki je projekt zamrznila. Zdaj je čas, da s projektom nadaljujemo in ga izvajamo sočasno s sanacijo.

Pred avgustovskimi poplavami smo napovedovali, da bodo na Mestnem trgu stroji zabrneli v začetku septembra, vendar nam je ujma popolnoma prekrižala načrte. Večino projektov smo morali zaradi interventnih in za tem sanacijskih aktivnosti prestaviti. Nekatere, žal, tudi za nedoločen čas.

Izbrani izvajalec za projekt prenove, Gorenjska gradbena družba (GGD), nam je takoj priskočil na pomoč in namesto začetka izvedbe del prenove, začel s pomočjo pri sanaciji po poplavah. Njihova razpoložljivost je bila neprecenljiva, saj smo tako številnim občankam in občanom karseda hitro pomagali.

Zdaj bomo nadaljevali tudi s projektom prenove Placa, saj smo pridobili tudi določena sofinancerska sredstva, ki jih gre izkoristiti.

Gradbena dela tega velikega projekta bodo potekala fazno. Začenjamo februarja s predpripravo, to so dela na Grabnu, kjer bomo uredili vse potrebno za navezavo komunalne infrastrukture. Promet po klancu bo potekal izmenično enosmerno, možna bo kakšna kratkotrajna popolna zapora. Parkiranje med tem časom ne bo možno. Tudi parkirišče na Pogorišču bo zaprto, zato obveščamo najemnice in najemnike, da bodo morali v tem obdobju parkirati drugje. Dela na Grabnu bodo potekala od štiri do šest tednov.

Istočasno se bodo uredile polpotopne zbiralnice na Pogorišču in Nunskem vrtu, ki smo jih želeli namestiti že konec lanskega leta. Izbrani izvajalci projekta niso izvedli v dogovorjenem roku. Tako bodo tudi ta dela opravili delavci GGD-ja. Ko bodo polpotopne zbiralnice urejene in se bodo začela dela na Mestnem trgu, bodo stanovalke in stanovalci, lastniki in lastnice oziroma najemniki in najemnice lokalov, obveščeni o novi ureditvi zbiranja komunalnih odpadkov.

Približno v sredini februarja se bo začelo tudi s pripravljalnimi deli na Placu. Potekalo bo evidentiranje vseh obstoječih poškodb na objektih. To pomeni, da si bodo predstavniki izvajalca, Občine in nadzora vse poškodbe ogledali in jih ustrezno označili.

Stroji na Mestnem trgu bodo zabrneli spomladi. Še enkrat poudarjamo, da bodo dela potekala fazno. Skozi ves čas gradnje pa bo urejena potrebna dostopnost.

Kot smo že napovedali, bodo izvajalci začeli na severovzhodnem delu Mestnega trga, odsek od Cankarjevega trga proti notranjosti Mestnega trga, ter na severnem delu Klobovsove ulice. Ko bo ta del Mestnega trga končan in bo vzpostavljen prehod v smeri Cankarjevega trga, bodo izvajalci začeli s severozahodnim delom iz smeri Blaževe ulice proti notranjosti trga.

Na Klobovsovi ulici bo po izgradnji severnega dela sledila še izvedba na južnem, daljšem delu.

Nazadnje bo izvedena prenova južnega dela Mestnega trga.

Projekt bo trajal približno leto in pol.

Za podrobnejše informacije je na voljo spletna stran naplacu.skofjaloka.si in e-naslov prenova@skofjaloka.si.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.