Prenova se nadaljuje

29. januarja 2024

Ločanke in Ločane je lani razveselila novica, da bomo končno prenovili Plac. Vsi smo že dolgo čakali na ta trenutek, saj si želimo, da bo mestno središče v ponos prav vsem občankam in občanom. Žal nam jo je lani zagodla ogromna naravna katastrofa, ki je projekt zamrznila. Zdaj je čas, da s projektom nadaljujemo in ga izvajamo sočasno s sanacijo.

Pred avgustovskimi poplavami smo napovedovali, da bodo na Mestnem trgu stroji zabrneli v začetku septembra, vendar nam je ujma popolnoma prekrižala načrte. Večino projektov smo morali zaradi interventnih in za tem sanacijskih aktivnosti prestaviti. Nekatere, žal, tudi za nedoločen čas.

Izbrani izvajalec za projekt prenove, Gorenjska gradbena družba (GGD), nam je takoj priskočil na pomoč in namesto začetka izvedbe del prenove, začel s pomočjo pri sanaciji po poplavah. Njihova razpoložljivost je bila neprecenljiva, saj smo tako številnim občankam in občanom karseda hitro pomagali.

Zdaj bomo nadaljevali tudi s projektom prenove Placa, saj smo pridobili tudi določena sofinancerska sredstva, ki jih gre izkoristiti.

Gradbena dela tega velikega projekta bodo potekala fazno. Začenjamo februarja s predpripravo, to so dela na Grabnu, kjer bomo uredili vse potrebno za navezavo komunalne infrastrukture. Promet po klancu bo potekal izmenično enosmerno, možna bo kakšna kratkotrajna popolna zapora. Parkiranje med tem časom ne bo možno. Tudi parkirišče na Pogorišču bo zaprto, zato obveščamo najemnice in najemnike, da bodo morali v tem obdobju parkirati drugje. Dela na Grabnu bodo potekala od štiri do šest tednov.

Istočasno se bodo uredile polpotopne zbiralnice na Pogorišču in Nunskem vrtu, ki smo jih želeli namestiti že konec lanskega leta. Izbrani izvajalci projekta niso izvedli v dogovorjenem roku. Tako bodo tudi ta dela opravili delavci GGD-ja. Ko bodo polpotopne zbiralnice urejene in se bodo začela dela na Mestnem trgu, bodo stanovalke in stanovalci, lastniki in lastnice oziroma najemniki in najemnice lokalov, obveščeni o novi ureditvi zbiranja komunalnih odpadkov.

Približno v sredini februarja se bo začelo tudi s pripravljalnimi deli na Placu. Potekalo bo evidentiranje vseh obstoječih poškodb na objektih. To pomeni, da si bodo predstavniki izvajalca, Občine in nadzora vse poškodbe ogledali in jih ustrezno označili.

Stroji na Mestnem trgu bodo zabrneli spomladi. Še enkrat poudarjamo, da bodo dela potekala fazno. Skozi ves čas gradnje pa bo urejena potrebna dostopnost.

Kot smo že napovedali, bodo izvajalci začeli na severovzhodnem delu Mestnega trga, odsek od Cankarjevega trga proti notranjosti Mestnega trga, ter na severnem delu Klobovsove ulice. Ko bo ta del Mestnega trga končan in bo vzpostavljen prehod v smeri Cankarjevega trga, bodo izvajalci začeli s severozahodnim delom iz smeri Blaževe ulice proti notranjosti trga.

Na Klobovsovi ulici bo po izgradnji severnega dela sledila še izvedba na južnem, daljšem delu.

Nazadnje bo izvedena prenova južnega dela Mestnega trga.

Projekt bo trajal približno leto in pol.

Za podrobnejše informacije je na voljo spletna stran naplacu.skofjaloka.si in e-naslov prenova@skofjaloka.si.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.