Prenova Mestnega trga in Klobovsove ulice

1. februarja 2023

Ločanke in Ločane zanima, kdaj bodo zabrneli stroji na Mestnem trgu. Imamo veselo novico, začenjamo z izbiro izvajalca prenove. Ker si želimo, da bo trg v ponos prav vsem občankam in občanom, bo to projekt sodelovanja, naš proces pa premišljen, transparenten in celovit.

Projekt smo od naše prve predstavitve pa do danes izpilili in izdelali vso potrebno dokumentacijo, da bomo v začetku februarja lahko objavili javno naročilo za izbiro izvajalca prenove. Hkrati potekajo vse potrebne aktivnosti, da bodo stroji zabrneli predvidoma jeseni.

V proces prenove želimo vključiti vse, tako občanke in občane kot prebivalce, lastnike, najemnike, zaposlene in obiskovalce. Zato smo tudi pripravili posebno spletno stran, kjer vas bomo sproti obveščali o celotnem procesu prenove, organizirali bomo različne dogodke, seveda, pa bomo na voljo tudi za posamezne individualne odgovore.

Že zdaj napovedujemo delavnice o zahtevnejših temah, kot so drevesa, promet in odpadki, na katerih bodo prisotni strokovnjaki posameznih področij. Osvetlili bomo prednosti in slabosti, se pogovorili ter skupaj poiskali najboljše možne rešitve. Prva delavnica bo februarja.

Zavedamo se, da je življenje v mestu, poleg prebivalcev, dajejo lokali. Zato bo ena od prvih delavnic namenjena lastnikom in najemnikom lokalov na območju prenove, saj tudi zanje pripravljamo določene ukrepe, s katerimi bodo lažje premostili čas, ko se bodo dela odvijala pred njihovim pragom.

Projekt je velik, zato smo se ga lotili zelo premišljeno in skušali že v naprej razrešiti čim več potencialnih ugank. Glede na naše izkušnje pa se bodo kljub temu tekom prenove zagotovo pojavila še nekatera odprta vprašanja. Reševali jih bomo strokovno, sproti in skupaj.

Srednjeveška lepotica bo tako zasijala v vsej svoji lepoti. Projekt je namreč pomemben tudi z vidika ohranjanja kulturne dediščine za nas in za naše zanamce. Pri tem nam že od vsega začetka pomaga stroka.

Nenazadnje pa želimo povezati preteklost s sedanjostjo in poskrbeti za sodobno infrastrukturo, ki bo omogočila življenje, delo in razvoj v starem mestnem jedru.

Naš cilj je, da bomo po prenovi zadovoljni prav vsi. Občanke in občani bomo ponosni na naše mesto, prebivalkam in prebivalcem se bo dvignila kakovost bivanja, prenova pa bo pozitivno vplivala tudi na razvoj lokalnega gospodarstva in turizma.

Škofja Loka bo tako še lepša, boljša in živahnejša.

"
Plac = za vse
"
Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.