Prenova Mestnega trga in Klobovsove ulice

1. februarja 2023

Ločanke in Ločane zanima, kdaj bodo zabrneli stroji na Mestnem trgu. Imamo veselo novico, začenjamo z izbiro izvajalca prenove. Ker si želimo, da bo trg v ponos prav vsem občankam in občanom, bo to projekt sodelovanja, naš proces pa premišljen, transparenten in celovit.

Projekt smo od naše prve predstavitve pa do danes izpilili in izdelali vso potrebno dokumentacijo, da bomo v začetku februarja lahko objavili javno naročilo za izbiro izvajalca prenove. Hkrati potekajo vse potrebne aktivnosti, da bodo stroji zabrneli predvidoma jeseni.

V proces prenove želimo vključiti vse, tako občanke in občane kot prebivalce, lastnike, najemnike, zaposlene in obiskovalce. Zato smo tudi pripravili posebno spletno stran, kjer vas bomo sproti obveščali o celotnem procesu prenove, organizirali bomo različne dogodke, seveda, pa bomo na voljo tudi za posamezne individualne odgovore.

Že zdaj napovedujemo delavnice o zahtevnejših temah, kot so drevesa, promet in odpadki, na katerih bodo prisotni strokovnjaki posameznih področij. Osvetlili bomo prednosti in slabosti, se pogovorili ter skupaj poiskali najboljše možne rešitve. Prva delavnica bo februarja.

Zavedamo se, da je življenje v mestu, poleg prebivalcev, dajejo lokali. Zato bo ena od prvih delavnic namenjena lastnikom in najemnikom lokalov na območju prenove, saj tudi zanje pripravljamo določene ukrepe, s katerimi bodo lažje premostili čas, ko se bodo dela odvijala pred njihovim pragom.

Projekt je velik, zato smo se ga lotili zelo premišljeno in skušali že v naprej razrešiti čim več potencialnih ugank. Glede na naše izkušnje pa se bodo kljub temu tekom prenove zagotovo pojavila še nekatera odprta vprašanja. Reševali jih bomo strokovno, sproti in skupaj.

Srednjeveška lepotica bo tako zasijala v vsej svoji lepoti. Projekt je namreč pomemben tudi z vidika ohranjanja kulturne dediščine za nas in za naše zanamce. Pri tem nam že od vsega začetka pomaga stroka.

Nenazadnje pa želimo povezati preteklost s sedanjostjo in poskrbeti za sodobno infrastrukturo, ki bo omogočila življenje, delo in razvoj v starem mestnem jedru.

Naš cilj je, da bomo po prenovi zadovoljni prav vsi. Občanke in občani bomo ponosni na naše mesto, prebivalkam in prebivalcem se bo dvignila kakovost bivanja, prenova pa bo pozitivno vplivala tudi na razvoj lokalnega gospodarstva in turizma.

Škofja Loka bo tako še lepša, boljša in živahnejša.

"
Plac = za vse
"
Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.