Prenova je priložnost za lastnike in lastnice

6. aprila 2023

Te dni so oziroma še bodo prebivalke in prebivalci Mestnega trga in Klobovsove ulice v svoje nabiralnike prejeli sporočilo, s katerim jih spodbujamo, da se ob morebitnih vprašanjih glede projekta naročijo na individualen sestanek na prenova@skofjaloka.si. Prenova trga in ulice je namreč tudi priložnost za prenovo hiš.

Približuje se začetek prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. Objavili smo javno naročilo za izvajalca prenove in ko bo ta znan, bomo vedeli več o dejanskih delih in fazah. V preteklih tednih smo začeli s številnimi aktivnostmi komuniciranja in vključevanja različnih skupin uporabnikov in uporabnic Placa.

Med drugim smo do zdaj vzpostavili osrednji komunikacijski kanal projekta, to je spletna stran www.naplacu.skofjaloka.si, opravili smo več intervjujev s predstavniki in predstavnicami ciljnih skupin s Placa, izvedli pogovor z lastniki, lastnicami ter najemniki in najemnicami lokalov in delavnico na temo mestnih dreves.

Ob tem smo na pogovor o načrtovani prenovi Mestnega trga in Klobovsove ulice povabili upravnike večstanovanjskih objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici.

Pojasnili smo jim do zdaj znane informacije v zvezi s prenovo. Predvidoma se bo začela na južni in zaključila na severni strani. Začenjamo z Mestnim trgom in nadaljujemo na Klobovsovi ulici.  Prenova bo potekala po fazah 18 mesecev, v tem času bo izvajalec moral zagotavljati dostop do vašega doma. Podrobnejši zapisnik je objavljen na omenjeni spletni strani.

Ker vemo, da vse stavbe nimajo upravnika, vas še enkrat več vabimo, da morebitna vprašanja pošljete na naslov prenova@skofjaloka.si.

Še več. Čas prenove Placa in Klobovsove je zagotovo ugoden tudi za prenove hiš, zato lastnike in lastnice stanovanjskih enot spodbujamo, da izkoristijo to priložnost. Na primer, ko bodo objekti ob prenovi odprti, jih bo v tem času možno hidrolizirati ali pa jih priklopiti na prenovljeno kanalizacijo. Prav tako bo to primeren čas za urejanje vež, atrijev … To je pravzaprav edinstvena priložnost.

V zvezi s tem, pozivamo vse lastnike in lastnice nepremičnin oziroma predstavnike posameznih stavb, da se preko elektronskega naslova prenova@skofjaloka.si najavijo za individualen termin sestanka. Pogovorili se bomo o možnostih sodelovanja, ki bo najboljši za vse. Kot rečeno si želimo, da je to projekt sodelovanja in da bo na koncu veljalo: Plac = za vse!

Če ste najemnik ali najemnica stanovanja na tem območju, vas prosimo, da to obvestilo posredujte lastniku oziroma lastnici stanovanjske enote.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.