Prenova je priložnost za lastnike in lastnice

6. aprila 2023

Te dni so oziroma še bodo prebivalke in prebivalci Mestnega trga in Klobovsove ulice v svoje nabiralnike prejeli sporočilo, s katerim jih spodbujamo, da se ob morebitnih vprašanjih glede projekta naročijo na individualen sestanek na prenova@skofjaloka.si. Prenova trga in ulice je namreč tudi priložnost za prenovo hiš.

Približuje se začetek prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. Objavili smo javno naročilo za izvajalca prenove in ko bo ta znan, bomo vedeli več o dejanskih delih in fazah. V preteklih tednih smo začeli s številnimi aktivnostmi komuniciranja in vključevanja različnih skupin uporabnikov in uporabnic Placa.

Med drugim smo do zdaj vzpostavili osrednji komunikacijski kanal projekta, to je spletna stran www.naplacu.skofjaloka.si, opravili smo več intervjujev s predstavniki in predstavnicami ciljnih skupin s Placa, izvedli pogovor z lastniki, lastnicami ter najemniki in najemnicami lokalov in delavnico na temo mestnih dreves.

Ob tem smo na pogovor o načrtovani prenovi Mestnega trga in Klobovsove ulice povabili upravnike večstanovanjskih objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici.

Pojasnili smo jim do zdaj znane informacije v zvezi s prenovo. Predvidoma se bo začela na južni in zaključila na severni strani. Začenjamo z Mestnim trgom in nadaljujemo na Klobovsovi ulici.  Prenova bo potekala po fazah 18 mesecev, v tem času bo izvajalec moral zagotavljati dostop do vašega doma. Podrobnejši zapisnik je objavljen na omenjeni spletni strani.

Ker vemo, da vse stavbe nimajo upravnika, vas še enkrat več vabimo, da morebitna vprašanja pošljete na naslov prenova@skofjaloka.si.

Še več. Čas prenove Placa in Klobovsove je zagotovo ugoden tudi za prenove hiš, zato lastnike in lastnice stanovanjskih enot spodbujamo, da izkoristijo to priložnost. Na primer, ko bodo objekti ob prenovi odprti, jih bo v tem času možno hidrolizirati ali pa jih priklopiti na prenovljeno kanalizacijo. Prav tako bo to primeren čas za urejanje vež, atrijev … To je pravzaprav edinstvena priložnost.

V zvezi s tem, pozivamo vse lastnike in lastnice nepremičnin oziroma predstavnike posameznih stavb, da se preko elektronskega naslova prenova@skofjaloka.si najavijo za individualen termin sestanka. Pogovorili se bomo o možnostih sodelovanja, ki bo najboljši za vse. Kot rečeno si želimo, da je to projekt sodelovanja in da bo na koncu veljalo: Plac = za vse!

Če ste najemnik ali najemnica stanovanja na tem območju, vas prosimo, da to obvestilo posredujte lastniku oziroma lastnici stanovanjske enote.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.