Polpotopne zbiralnice za mestno jedro

16. oktobra 2023

Začela so se napovedana in dolgo pričakovana dela za vzpostavitev polpotopnih zbiralnic za mestno jedro - Mestni trg in Klobovsovo ulico. Dela bodo končana v enem mesecu.

Polpotopne zbiralnice bodo umeščene na Nunski vrt in na Pogorišče.

Najemnice in najemniki nekaj parkirnih mest na Pogorišču so bili že obveščeni, da bodo morali zaradi organizacije gradbišča sprostiti nekaj parkirnih mest in umakniti avtomobile. V ta namen bodo svoja vozila parkirali na nasprotno stran parkirišča – na Graben, na z rumenim »R« označena mesta.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.