Pogovor z lastniki in najemniki lokalov

Termin: 23. 02. 2023

Ura: 14.00-15.30

Ime: Sestanek s Placarji

Lokacija: Sokolski dom Škofja Loka

Občina Škofja Loka je v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora organizirala prvo v seriji delavnic, ki so ena od komunikacijskih kanalov z različnimi javnostmi, ki jih dotika prenova Mestnega trga in Klobovsove ulice. Projekt bomo namreč izvajali transparentno in vključevali različne predloge, želje in potrebe, da bo na koncu Plac za vse. Prva v nizu delavnic je bila namenjena lastnikom in najemnikom lokalov (trgovine, bari, restavracije, kulturni centri …) na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Uvodoma je župan Tine Radinja izpostavil, da Občina Škofja Loka zgodaj začenja proces komunikacije in participacije. Zaveda se, da bo prenova predstavljala za vse poseben izziv in si želi, da bi čim manj prizadela poslovanje lokalov. Prenova bo v vsakem primeru za lokale na tem območju neugodna, vendar pa bo Mestni trg in Klobovsova po prenovi bistveno prijetnejša, pogoji za delovanje pa veliko boljši.

Vodja oddelka za okolje in prostor Tatjana Bernik bo vodila prenovo Mestnega trga in Klobovsove ulice. Poudarila je, da je prenova nujna zaradi dotrajane infrastrukture, zato je bil pristop k prenovi za Občino neobhoden. Predstavila je časovnico, to je objava javnega naročila, čemur bo sledila izbira izvajalca prenove, nato pa prenova. Začetek prenove je predviden za jesenske mesece, sama prenova pa bo predvidoma trajala 18 mesecev. V postopku izbire izvajalca se časovnica lahko zamakne, če bi na primer prišlo do pritožb, vendar je to izven domene vpliva Občine.Prenova bo potekala po fazah, kar pomeni, da ne bo ves Mestni trg naenkrat predmet prenove, torej razkopan, ampak se bodo stroji predvidoma pomikali od južne proti severni strani Mestnega trga. Hkrati bo tekom celotne prenove zagotovljen peš dostop do vseh objektov, bo pa moten dostop z avtomobilom, vendar večinoma le na delu Placa, kjer bodo takrat potekala dela. Kdaj točno bo dostop z avtomobilom moten, ter kje, je zaenkrat nemogoče napovedati, ker bo to stvar organizacije gradbišča, ki bo po pogodbi v domeni izvajalca. Čas delovanja gradbišča bo razdeljen na približno štirinajstdnevne faze.

 

V procesu prenove bo komunikacijo o aktivnostih projekta v sodelovanju z Jernejem Tavčarjem vodila Katja Štucin. Predstavila je novo spletno  www.naplacu.skofjaloka.si, ki je namenjena obveščanju o prenovi, aktualnih informacijah o prenovi, pa tudi ponudbi v starem mestnem jedru. Predstavljeni bodo različni lokali – Placarji. Slednje z namenom promocije programa na Mestnem trgu, da bi le-ti bolje preživeli čas prenove. Povabila je nosilce dejavnosti na tem območju, da se javijo na e-naslov prenova@skofjaloka.si, če želijo biti predstavljeni na spletni strani. Predstavniki Občine jih bodo obiskali ter poskrbeli za njihovo predstavitev. Za vprašanja povezana s prenovo je bil odprt poseben e-poštni naslov: prenova@skofjaloka.si, kamor lahko svoja vprašanja pošljejo prebivalci, prebivalke ter lastniki in lastnice ali najemniki, najemnice lokalov.Sicer bodo informacije povezane s prenovo objavljene kot:

  • Radijska obvestila (Lokalna radijska postaja – Radio Sora + občasno ostali)
  • Obvestila v tiskanih medijih (Loški glas, Ločanka, Loški utrip + občasno ostali mediji)
  • Plakati – E-plakatno mesto v oknu Loške hiše (od maja dalje)
  • Obvestila na družbenih omrežjih (Občina Škofja Loka, župan Tine Radinja + Loške. novice)
  • Listki v nabiralnikih
  • Obvestila preko navadne pošte in e-pošte
  • Obvestila na spletni stran: www.naplacu.skofjaloka.si

Organizirane pa bodo:

  • Delavnice
  • Dogodki
  • Stojnica na trgu
"
V prvi delavnici so bili udeleženci povabljeni, da povejo: Kje v prenovi vidijo priložnost, česa glede prenove se veselijo in kako si predstavljajo uspešno prenovo. Kaj jih glede prenove skrbi oziroma česa jih je strah? Katere bi bile za njih najpomembnejše novice/informacije o prenovi in ali manjka še kakšen kanal sporočanja?
"


Več udeležencev je mnenja, da je prenova trga nujna in se iz tega stališča prenove veselijo. Iz posamičnih odgovorov udeležencev lahko sklepamo, da vidijo po zaključku projekta priložnost za boljše poslovanje.

V prenovi trga in ulic nekaj udeležencev vidi priložnost tudi za preureditev in nadgradnjo svojih lokalov. Nekateri udeleženci so omenili možnost celovite prenove lokala, na primer knjigarna DZS in predstavnik trgovine Mercator. Nekateri udeleženci so omenjali manjše izboljšave lokala, odvisne od prenove Mestnega trga. Na primer priklop na prenovljeno kanalizacijo ipd. Glede tega bi udeleženci potrebovali več informacij. Predstavniki Občine so jih povabili na sestanek, kjer jim lahko pomagajo pri individualnih izzivih povezani s prenovo oziroma infrastrukturo. Udeleženci in udeleženke lahko posamično pišejo na e-naslov: prenova@skofjaloka.si in se dogovorijo za termin.

Nekateri udeleženci vidijo priložnost v sodelovanju oziroma povezovanju ponudnikov iz Mestnega trga. V tem kontekstu vidijo nastavek Občine na spletni strani www.naplacu.skofjaloka.si kot smiseln.

V prenovi vidijo priložnost za bolj strog prometni režim, saj se je izvajanje le-tega zadnja leta poslabšalo, zaradi česar je na Mestnem trgu več (nepravilno) parkiranih vozil. Predstavniki Občine so se strinjali, da je izvajanje prometnega režima zadnja leta težje, in da tudi sami vidijo prenovo kot priložnost za vnovično vzpostavitev izvajanja veljavnega režima. To bo omogočila tudi modernizacija infrastrukture (npr. potopnih količkov), ki je predvidena v okviru celostne prenove. Udeleženka je izrazila potrebo po spremembi režima dostave, vendar ni sprožila debate o tem, kar verjetno kaže, da večjih težav s tem ni. Glede prometa je bila omenjena prehitra vožnja manjših motorjev in mopedov, ki bi jih bilo potrebno omejiti, saj so za pešce nevarne, ali pa vsaj neprijetne.

Največja skrb glede prenove je časovnica – kdaj bo potekala in kako si bodo sledile faze prenove. Udeležence in udeleženke to zelo zanima in si glede tega želijo intenzivne komunikacije s strani Občine. Skrbi jih upad prometa poslovanja, saj predvidevajo, da bo v času prenove na Mestnem trgu manj  obiskovalcev in obiskovalk oziroma ljudi, ki se sprehodijo čez trg. Skrbi jih tudi, da bodo stranke spremenile navade nakupovanja. V zvezi s tem je bila omenjena možnost pomoči lokalom s strani Občine, vendar se razprava o tem ni razvila. Udeleženci so sicer zadnja leta opažali upad prometa v starem mestnem jedru. Skrbi jih dolgoročno nadaljevanje tega trenda. Udeleženci in udeleženke so opazili tudi številne prazne lokale.

Večkrat izpostavljen je bil dostop med prenovo. Kako bo zagotovljen dostop do lokalov peš za stranke in z avtomobilom za dostavo. Predstavniki občine so zagotovili, da bo peš dostop urejen. Ker so pričakovani tudi globlji izkopi (večinoma med 100 in 200 cm), bodo, kjer bo to potrebno, nameščeni mostički. Možnost dostave bo med prenovo motena, vendar ne na ravni celega Mestnega trga, pač pa v območju, ki bo v tistem času predmet prenove. To se bo reševalo sproti, v prvi vrsti z izvajalcem prenove, ki bo moral zaradi zagotavljanja dostopa tudi kakšno izkopano jamo znova zasuti, nato pa izkop ponoviti.

Udeležence zanimajo tudi komunalni priključki. Nekateri bodo v času prenove prenavljali lokal oziroma spreminjali način priklopa. Vsi, ki so izrazili ta namen, so bili povabljeni, da se oglasijo na sestanek na Občini, kjer jim bodo pomagali pri njihovem individualnem primeru.

Izraženih je bilo še nekaj posamičnih skrbi, ki so se nanašale na vprašanje meteornih vod in tveganj za poplavo. Hkrati je enega udeleženca skrbelo vprašanje sneženja in odvoza snega med prenovo.

Udeleženci niso izrazili predlogov dodatnih kanalov informiranja oziroma so se jim zdeli kanali informiranja, ki jih je predstavila Občina, ustrezni. Večkrat pa so poudarili, da potrebujejo informacije o dinamiki prenove. Zanimajo jih tako splošne, kot tudi za njihov lokal specifične informacije. Torej, kdaj bo njihov lokal oziroma prostor pred njihovim lokalom predmet prenove. To informacijo bodo lahko pridobili, ko bo znan izvajalec del, ki bo določil natančnejši potek prenove.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.