Podpis soglasja za ureditev elektro omrežja

6. julija 2023

V zadnjem letu je prebivalke, prebivalce ter lastnice in lastnike lokalov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici kontaktiral pooblaščenec podjetja Elektro Gorenjska za podpis soglasja za služnostno pravico, ki jo potrebujejo za ureditev celotnega elektro omrežja. Večino soglasij so že pridobili.

Elektro Gorenjska je investitor za prenovo celotnega elektro omrežja na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Z novo infrastrukturo nameravajo premostiti vse probleme, ki se pojavljajo, in zagotavljati nemoteno oskrbo z električno energijo.

Pooblaščenec podjetja Elektro Gorenjska, d. d., Marko Goršič v zadnjem letu izvaja terenske overitve in dogovore z lastniki in lastnicami parcel na tem območju. Trenutno je v sklepni fazi pridobivanja vseh soglasij. Namen pridobitve služnostne pravice je vpis v zemljiško knjigo.

Za vse lastnike in lastnice stanovanj, poslovnih objektov in hiš je Marko Goršič na voljo tudi na telefonski številki 040 865 970, od 7. do 22. ure. Telefonska številka je namenjena izključno obveščanju o delih, ki jih bo izvajal Elektro Gorenjska, d. d,, ter za potrebe uskladitve terminov za overitve in nikakor ne za splošne informacije.

Za splošne informacije je še vedno na voljo e-naslov: prenova@skofjaloka.si.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.