Podpis soglasja za ureditev elektro omrežja

6. julija 2023

V zadnjem letu je prebivalke, prebivalce ter lastnice in lastnike lokalov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici kontaktiral pooblaščenec podjetja Elektro Gorenjska za podpis soglasja za služnostno pravico, ki jo potrebujejo za ureditev celotnega elektro omrežja. Večino soglasij so že pridobili.

Elektro Gorenjska je investitor za prenovo celotnega elektro omrežja na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Z novo infrastrukturo nameravajo premostiti vse probleme, ki se pojavljajo, in zagotavljati nemoteno oskrbo z električno energijo.

Pooblaščenec podjetja Elektro Gorenjska, d. d., Marko Goršič v zadnjem letu izvaja terenske overitve in dogovore z lastniki in lastnicami parcel na tem območju. Trenutno je v sklepni fazi pridobivanja vseh soglasij. Namen pridobitve služnostne pravice je vpis v zemljiško knjigo.

Za vse lastnike in lastnice stanovanj, poslovnih objektov in hiš je Marko Goršič na voljo tudi na telefonski številki 040 865 970, od 7. do 22. ure. Telefonska številka je namenjena izključno obveščanju o delih, ki jih bo izvajal Elektro Gorenjska, d. d,, ter za potrebe uskladitve terminov za overitve in nikakor ne za splošne informacije.

Za splošne informacije je še vedno na voljo e-naslov: prenova@skofjaloka.si.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.