Plac bomo obnovili skupaj z GGD

20. junija 2023

Občina Škofja Loka je na javnem razpisu izbrala izvajalca prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice. To je Gorenjska gradbena družba Kranj s partnerjem Cestno podjetje Kranj. Na Placu bodo stroji zabrneli v začetku septembra, pred tem pa bodo potekala pripravljalna dela.

Gradbena dela tega velikega projekta bodo potekala fazno. S predpripravo se začenja že v začetku avgusta, ko bodo potekala dela na Grabnu, saj je tam potrebno urediti vse za navezavo komunalne infrastrukture. Na Pogorišču in Nunskem vrtu bodo nameščeni polpotopni zabojniki za odpadke. Prav tako bo že v juniju in v avgustu izveden monitoring objektov. Objekti se običajno pogledajo zelo podrobno in evidentirajo obstoječe poškodbe, tudi od znotraj, zato prebivalke in prebivalce ter lastnike in lastnice lokalov prosimo za sodelovanje in razumevanje.

Stroji bodo na Mestnem trgu zabrneli v začetku septembra.

Izvajalci bodo začeli na severovzhodnem delu Mestnega trga, odsek od Cankarjevega trga proti notranjosti Mestnega trga, ter na severnem delu Klobovsove ulice.

Ko bo ta del Mestnega trga končan in bo vzpostavljen prehod v smeri Cankarjevega trga, bodo izvajalci začeli s severozahodnim delom iz smeri Blaževe ulice proti notranjosti trga.

Na Klobovsovi ulici bo po izgradnji severnega dela sledila še izvedba na južnem, daljšem delu.

Nazadnje bo izvedena prenova južnega dela Mestnega trga.

Izgradnja komunalne infrastrukture bo zaradi številnih inštalacij predvidoma potekala v dveh fazah. V prvi fazi bodo izvedli tako imenovano globljo infrastrukturo, to je fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo in vodovod, v drugi fazi pa preostale inštalacije, med njimi elektrokomunikacijska kanalizacija, plinovod, javna razsvetljava, telekomunikacijska kanalizacija. To pomeni, da bodo v enakem vrstnem redu še enkrat prekopali območje.

Po zaključku izgradnje komunalne infrastrukture bo sledilo tlakovanje.

Ves čas je za podrobnejše informacije na voljo spletna stran naplacu.skofjaloka.si in e-naslov prenova@skofjaloka.si. Na slednjega nam lahko pišejo vsi tudi v primeru, da bi se želeli o določenih podrobnostih pogovoriti na sestanku.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.