Odlaganje odpadkov v zbiralnice

31. maja 2024

Komunala Škofja Loka bo v starem mestnem jedru pobrala vse zabojnike, uporabniki in uporabnice storitev pa bomo odpadke odlagali v zabojnike na Nunskem vrtu in na Pogorišču.

Zabojnike v mestnem jedru so do zdaj zaposleni Komunale Škofja Loka prevzemali v vežah in ji po praznjenju tja tudi vračali. Trenutno je takšen sistem zbiranja odpadkov nemogoč, saj so dostopi do objektov ozki in ob premikanju zabojnikov nevarni za zaposlene. Zaradi takšnega sistema praznjenja so smetarska vozila povzročala tudi nepotrebno gnečo in zastoje pri izvajalcih, ki so zadolženi za prenovo mestnega jedra.

Na voljo sta dve novi skupni prevzemni mesti, ki se nahajata na lokacijah:

Od danes dalje vsi prebivalci in uporabniki poslovnih prostorov odpadke odlagamo v za to namenjene zbiralnice.

Komunala Škofja Loka vse uporabnice in uporabnike ob tem obvešča, da le pravilno ločevanje in oddaja odpadkov omogočata tudi nadaljnjo recikliranje odpadkov. V pomoč pri ločevanju odpadkov je lahko Abecednik odpadkov.

Ob koncu poletja bodo na vseh zabojnikih in zbiralnicah na obeh lokacijah nameščene ključavnice. Uporabniki in uporabnice bomo poleg ključev prejeli tudi navodila za odklepanje zbiralnic. Od danes pa do takrat lahko zgoraj navedene vrste odpadkov oddajamo brez ključka.

Na vse zbiralnice in zabojnike za biološke odpadke bodo namestili tudi senzorje polnosti, ki bodo sporočali, kdaj je potrebno praznjenje.

Nad stanjem zbiralnic bodo izvajali redno kontrolo vsebine odpadkov in okolice. V primeru zaznanih kršitev bodo ukrepali v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Škofja Loka. V primeru neustreznega ločevanja komunalnih odpadkov ali nepravilnega odlaganja odpadkov je globa za fizično osebo 400 evrov, za pravno osebo pa je globa 1.400 evrov.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.