Obvestilo lastnikom in lastnicam          

6. februarja 2024

Te dni bodo lastnice in lastniki objektov na Mestnem trgu in v Klobovsovi ulici v nabiralnikih našli obvestilo o nadaljevanju del in prošnjo za posredovanje datuma sestanka, na katerem bi dorekli določene podrobnosti.

Občina Škofja Loka nadaljuje s postopkom celostne obnove Mestnega trg in Klobovsove ulice. Gradbena dela se bodo začela 19. 2. 2024, najprej na Grabnu in nato na severovzhodnem delu Mestnega trga, zato trenutno intenzivno potekajo potrebni pripravljalni procesi.

 

V sklopu obnove bo med drugim na tem območju urejena tudi celotna podzemna infrastruktura: meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, kabelska kanalizacija in strelovodi (elektro in telekomunikacije), javna razsvetljava in plinovod.

 

V posamezni stavbi bo potrebno zagotoviti priključke oz. povezavo z obstoječimi internimi napeljavami. Ker gre pri tem lahko tudi za poseg v skupne dele in naprave, predlagamo skupni sestanek na vsakem od naslovov za razjasnitev vseh vprašanj glede izvedbe hišnih priključkov. S predstavniki izvajalcev bomo na vsaki stavbi individualno predstavili okvirni potek in obseg del potrebnih za umestitev predvidenih novih napeljav v skupne dele stavb. Pred začetkom del bo izveden tudi pregled obstoječega stanja stavb in vzpostavljen t. i. monitoring za kontrolo morebitnih novonastalih poškodb. Udeležba lastnikov in lastnic na sestanku je ključnega pomena.

 

Solastnice, solastnike oziroma etažne lastniki in lastnice smo zaprosili, da se medsebojno predhodno uskladijo in nam sporočijo dogovorjen termin sestanka. Če kdo slučajno do petka, 9. 2. 2024, ne bo prejel obvestila, naj nam to sporoči na prenova@skofjaloka.si.

 

Zavedamo se, da bo obnova Mestnega trga in Klobovsove ulice predstavljala intenziven poseg v bivalno okolje, najverjetneje bomo morali tudi sproti reševati izzive, ki se bodo pokazali tekom izvajanja aktivnosti.

 

Skupaj bomo prispevali k izboljšanju naše lokalne skupnosti.

 

Obvestilo lastnikom in lastnicam          

Morebitna vprašanja, ki bi jih želeli osvetliti vnaprej, sporočite na telefonsko številko 04/5112 311 ali po elektronski pošti na naslov prenova@skofjaloka.si.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.