Obvestilo lastnikom in lastnicam          

6. februarja 2024

Te dni bodo lastnice in lastniki objektov na Mestnem trgu in v Klobovsovi ulici v nabiralnikih našli obvestilo o nadaljevanju del in prošnjo za posredovanje datuma sestanka, na katerem bi dorekli določene podrobnosti.

Občina Škofja Loka nadaljuje s postopkom celostne obnove Mestnega trg in Klobovsove ulice. Gradbena dela se bodo začela 19. 2. 2024, najprej na Grabnu in nato na severovzhodnem delu Mestnega trga, zato trenutno intenzivno potekajo potrebni pripravljalni procesi.

 

V sklopu obnove bo med drugim na tem območju urejena tudi celotna podzemna infrastruktura: meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, kabelska kanalizacija in strelovodi (elektro in telekomunikacije), javna razsvetljava in plinovod.

 

V posamezni stavbi bo potrebno zagotoviti priključke oz. povezavo z obstoječimi internimi napeljavami. Ker gre pri tem lahko tudi za poseg v skupne dele in naprave, predlagamo skupni sestanek na vsakem od naslovov za razjasnitev vseh vprašanj glede izvedbe hišnih priključkov. S predstavniki izvajalcev bomo na vsaki stavbi individualno predstavili okvirni potek in obseg del potrebnih za umestitev predvidenih novih napeljav v skupne dele stavb. Pred začetkom del bo izveden tudi pregled obstoječega stanja stavb in vzpostavljen t. i. monitoring za kontrolo morebitnih novonastalih poškodb. Udeležba lastnikov in lastnic na sestanku je ključnega pomena.

 

Solastnice, solastnike oziroma etažne lastniki in lastnice smo zaprosili, da se medsebojno predhodno uskladijo in nam sporočijo dogovorjen termin sestanka. Če kdo slučajno do petka, 9. 2. 2024, ne bo prejel obvestila, naj nam to sporoči na prenova@skofjaloka.si.

 

Zavedamo se, da bo obnova Mestnega trga in Klobovsove ulice predstavljala intenziven poseg v bivalno okolje, najverjetneje bomo morali tudi sproti reševati izzive, ki se bodo pokazali tekom izvajanja aktivnosti.

 

Skupaj bomo prispevali k izboljšanju naše lokalne skupnosti.

 

Obvestilo lastnikom in lastnicam          

Morebitna vprašanja, ki bi jih želeli osvetliti vnaprej, sporočite na telefonsko številko 04/5112 311 ali po elektronski pošti na naslov prenova@skofjaloka.si.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.