Nove zbiralnice odpadkov

25. aprila 2024

Komunala Škofja Loka obvešča, da so odstranili obstoječe zvonove z ekoloških otokov na Pogorišču in na Nunskem vrtu, kjer imamo zdaj lepše polpotopne zbiralnike. Prosijo za vestno ločevanje odpadkov.

Uporabniki in uporabnice iz mestnega jedra lahko za oddajo odpadnega papirja in steklene embalaže uporabljamo polpotopne zbiralnice.

Papir in karton sodita v zbiralnico z rdečim pokrovom. Pred oddajo ga je obvezno potrebno raztrgati, saj drugače oddaja skozi odprtino ne bo mogoča.

Steklena embalaža naj bo pred oddajo prazna in brez pokrovčkov. Sodi v zbiralnico z zelenim pokrovom.

Vse uporabnice in uporabnike prosijo, da odpadke oddajamo zgolj v navedene zbiralnice, saj bomo le tako omogočili nadaljnjo recikliranje odpadkov.

Zbiralnice za ostale odpadke in odpadno embalažo se trenutno še ne uporablja, saj imamo še vsi uporabniki lastne zabojnike v objektih.

 

Nove zbiralnice odpadkov

Novi zabojniki na Pogorišču.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.