Mesto zanimivih zgodb

24. maja 2024

V projektu prenove zelo dobro sodelujemo tudi z arheologinjami in arheologi, ki spremljajo posamezne aktivnosti izvajalca. Naše srednjeveško mesto je polno zanimivih zgodb, ki jih nikakor ne gre spregledati.

Ena takšnih zgodb se je ponovno obudila s kopanjem v Klobovsovi ulici. Našli so debelo plast oglja, ki je posledica požara.

Mesto zanimivih zgodb

Vidi se debela plast oglja.

Na zgodbo, ki je objavljena na spletni strani Loškega muzeja, nas je opozorila namestnica vodje izkopavanja Iris Bekljanov Zidanšek, univ. dipl. arheol.

“Tako je 7. oktobra 1660 med 22. in 23. uro izbruhnil požar v zadnji sobici v rotovžu, oziroma v prostorih mestne kruharne na Mestnem trgu, kjer sta se njen predstojnik Sebastjan Perko in dekla Maruša naskrivaj predajala strastem in ob tem prevrnila svetilko. Požar se je hitro razširil in v nekaj urah je pogorelo 35 najlepših in najbogatejših hiš na Placu, prav tako pa tudi kapela sv. Trojice v nekdanji Schwarzovi hiši in klariški samostan s cerkvijo. Ogenj je napravil tako škodo, da so nekatere hiše še ob koncu stoletja dajale videz pogorišča.”

Novica v celoti (KLIK)

Na Klobovsovi ulici so sicer našli tudi staro muldo – jarek za odtok tekočine s ceste, tlakovanih površin.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.