Prva javna predstavitev projekta

1. marca 2022

V Sokolskem domu Škofja Loka je v torek, 1. marca 2022, potekala javna predstavitev celostne prenove javnih površin Mestnega trga in Klobovsove ulice, ki bo obsegal celovito funkcionalno obnovo osrednjega trga v mestu, enega najbolj prepoznavnih trgov v državi.

Sistematično celovito prenovo starega mestnega jedra Škofja Loka smo začeli z obnovo Cankarjevega trga in Blaževe ulice, nadaljevali s prenovo Trga pod gradom in ga bomo po obnovi Mestnega trga in Klobovsove ulice zaokrožili s prenovo Spodnjega trga.

Prej/Potem:

V sklopu projekta bomo obnovili ter posodobili celotno infrastrukturno omrežje: vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektro in telekomunikacijske vode ter javno razsvetljavo. Napeljali bomo razvod plinovoda in zasnovali arboristično ureditev ter uredili zgornji ustroj z urbano opremo.

Nekaj vizualizacij idejnih rešitev:

"
Zdaj potekajo začetne priprave za projektiranje celovite obnove Mestnega trga in Klobovsove ulice z urejenimi navezavami na sosednja območja mesta. Trenutno poteka faza izdelave idejne zasnove.
"


Na predstavitvi so sodelovali predstavniki Občine Škofja Loka – župan Tine Radinja in vodja Oddelka za okolje in prostor Tatjana Bernik, predstavnici Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Enota Ljubljana – višja konservatorka, arhitektka Ana Marija Kranjc in arhitektka Mateja Kavčič ter projektant, arhitekturni biro Ravnikar–Potokar, d. o. o., z arhitektom Robertom Potokarjem na čelu.

Na predstavitvi so strokovnjaki odgovorili že na marsikatero vprašanje, saj so predhodno potekala številna usklajevanja in premisleki o podrobnostih projekta. Morebitna dodatna vprašanja lahko pošljete na: obcina@skofjaloka.si.

Kontaktni osebi sta predstavnici Oddelka za okolje in prostor Občine Škofja Loka Tatjana Bernik (vodja) in arhitektka Barbara Pokorn.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.