Prva javna predstavitev projekta

1. marca 2022

V Sokolskem domu Škofja Loka je v torek, 1. marca 2022, potekala javna predstavitev celostne prenove javnih površin Mestnega trga in Klobovsove ulice, ki bo obsegal celovito funkcionalno obnovo osrednjega trga v mestu, enega najbolj prepoznavnih trgov v državi.

Sistematično celovito prenovo starega mestnega jedra Škofja Loka smo začeli z obnovo Cankarjevega trga in Blaževe ulice, nadaljevali s prenovo Trga pod gradom in ga bomo po obnovi Mestnega trga in Klobovsove ulice zaokrožili s prenovo Spodnjega trga.

Prej/Potem:

V sklopu projekta bomo obnovili ter posodobili celotno infrastrukturno omrežje: vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektro in telekomunikacijske vode ter javno razsvetljavo. Napeljali bomo razvod plinovoda in zasnovali arboristično ureditev ter uredili zgornji ustroj z urbano opremo.

Nekaj vizualizacij idejnih rešitev:

"
Zdaj potekajo začetne priprave za projektiranje celovite obnove Mestnega trga in Klobovsove ulice z urejenimi navezavami na sosednja območja mesta. Trenutno poteka faza izdelave idejne zasnove.
"


Na predstavitvi so sodelovali predstavniki Občine Škofja Loka – župan Tine Radinja in vodja Oddelka za okolje in prostor Tatjana Bernik, predstavnici Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Enota Ljubljana – višja konservatorka, arhitektka Ana Marija Kranjc in arhitektka Mateja Kavčič ter projektant, arhitekturni biro Ravnikar–Potokar, d. o. o., z arhitektom Robertom Potokarjem na čelu.

Na predstavitvi so strokovnjaki odgovorili že na marsikatero vprašanje, saj so predhodno potekala številna usklajevanja in premisleki o podrobnostih projekta. Morebitna dodatna vprašanja lahko pošljete na: obcina@skofjaloka.si.

Kontaktni osebi sta predstavnici Oddelka za okolje in prostor Občine Škofja Loka Tatjana Bernik (vodja) in arhitektka Barbara Pokorn.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.