Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Marijino znamenje je sestavljeno iz dveh stopnic in stopniščnega praga, nad katerim je pokončen podstavek. Centralno na podstavku je montirana kamnita plošča z vklesanimi pozlačenimi napisi. Na stranskih krilih sta na nizkih podstavkih montirana kipa sv. Roka in sv. Antona.

Med njima stoji osrednji steber, na katerem je kip Marije, ki stoji na globusu ovitem s kačo. Spomenik obdaja kovana ograja s centralnim vhodom na sprednji strani. Arhitekturni deli spomenika so izdelani iz naravnega kamna, lokalnega Kamnitničana (apnenčast konglomerat).

Kipa sv. Antona in sv. Roka sta originalna, klesana iz kamna. Stopnišče in podest pod kipi in stebri sta bila v preteklosti sanirana. Kip Marije z Jezusom na vrhu je votli betonski odlitek, sestavljen iz dveh delov. Po virih je bil izdelan kot kopija originala, ki je bil uničen. Izdelan je  verjetno leta 1939 do 1940, iz belega cementa in drobnega agregata svetlo oker barve.

Leta 2021 je bila Občina Škofja Loka uspešna na projektu za področje nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo, in sicer za sofinanciranje restavratorskih del na spomeniku Marijino znamenje na Mestnem trgu v skupni višini nekaj več kot 17 tisoč evrov. Na Marijinem oz. Kužnem znamenju na Mestnem trgu so tako potekala restavratorsko-konservatorska dela, ki so vključevala sanacijo podstavka, stebrov, kapitela, figur, pozlačenih elementov, prav tako pa tudi obnovo stopnic, podesta ter kovinske ograje. V sanacijo je bilo vključeno tudi odstranjevanje vseh madežev, nečistoč, neustreznih domodelacij, bioloških dejavnikov, sekundarnih oblog in kovinskih tujkov.

Po posegu so bili vsi trije kipi očiščeni, utrjeni in zaščiteni. Ohranjajo barvo originala, poškodbe pa so nadomeščene z barvno usklajenim materialom v enotni barvni izgled. Kovinski atributi so vrnjeni na svoje mesto, pritrjeni in imajo izgled originalne pozlate.

Biljana Ristić je v prispevku z naslovom »Črna smrt« 1. junija 2022 na straneh Loškega Muzeja zapisala:

»Tudi meščani Škofje Loke so leta 1751 na Mestnem trgu postavili baročno znamenje s kipom sv. Roka in Antona, na sredinskem stebru pa kip Marije. Po uvedbi elektrike v Škofji Loki leta 1894 je bilo vedno več električne napeljave speljane preko stebra kužnega znamenja, zaradi teže snega se je ta pozimi kmalu po koncu prve svetovne vojne porušil. Marijin kip se je ob padcu poškodoval, zato so ga raztolkli v gramoz in z njim posuli cesto. Spomeniška referenta dr. France Stele in pozneje dr. France Mesesnel sta skupaj z nekaterimi meščani želela spomenik restavrirati v prvotno podobo. Do tega je prišlo v letih 1939 in 1940, ko je občina Škofja Loka postavila nov steber (sicer nekoliko nižji od prvotnega) s kipom Marije«.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.