Dela na Placu potekajo po planu

9. maja 2024

Dela na Placu so v polnem zamahu. Predvidoma v naslednjem tednu bodo z deli začeli tudi izvajalci na hišnih priključkih za elektriko, vodovod in plin. Začenjajo se aktivnosti za sanacijo rastišča čudovite Homanove lipe.

Prenova se bo postopoma, fazno nadaljevala proti središču Mestnega trga ter v Klobovsovi ulici.

Skozi celotno prenovo bo – kljub zahtevnosti projekta –  zagotovljen peš dostop do vseh objektov. Dovoz z avtomobilom bo občasno onemogočen.

Zaradi zakoličbe, gradbenih in montažnih del bo za ves promet neprevozna navezava Mestni trg-Klobovsova ulica. Prebivalci in prebivalke imajo možnost rabe parkirišča Nunski vrt. V ta namen je potrebno oddati vlogo za letni najem, ki je na voljo na spletni strani skofjaloka.si.

Komunala Škofja Loka bo postopoma odstranila zabojnike za odpadke pri stavbah, kjer je oziroma bo onemogočen dostop z velikim smetarskim vozilom. Upravičenci in upravičenke bodo prejeli elektronski ključek, s katerim bodo lahko odpadke oddali v zbiralnicah na Nunskem vrtu in na Pogorišču. Prejeli bodo tudi podrobna navodila za uporabo novega sistema zbiranja odpadkov.

V prihodnjih dneh bo ponovno možno tudi parkiranje na parkirišču Pogorišče, o čemer bodo tamkajšnje najemnice in najemniki tudi obveščeni.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.