Zbiranje odpadkov v času prenove

V prvi fazi bodo delavci in delavke Komunale Škofja Loka, povsod tam, kjer bo še mogoča dostopnost, zabojnike po ustaljenem urniku, pobirali od vrat od vrat.

Kjer pa zaradi aktivnih gradbišč pobiranje odpadkov ne bo več mogoč na ta način, bomo prebivalce in prebivalke mestnega jedra postopoma preusmerili na oddajo odpadkov na Nunski vrt oziroma na Pogorišče za del, ki je orientiran bolj v tisto stran.

Na Nunskem vrtu in na Pogorišču smo trenutno vzpostavili delujoči novi zbiralnici za papir in stekleno embalažo. Ko Komunala Škofja Loka ne bo mogla dostopati do zabojnikov, pa bomo v polpotopne zabojnike odlagali ostale odpadke, odpadno embalažo, biološke odpadke, stekleno embalažo in papir.

Konec maja se bodo na vse potopne zbiralnice namestilo ključavnice. Sistem odklepanja in zaklepanja potopnih zbiralnic bo omogočal odprtje pokrova samo s ključem (ki ga bo prejelo vsako gospodinjstvo in pravna oseba na tem območju) ali telefonom.

Podrobna navodila za uporabo ključev, telefonov in uporabo novega sistema zbiranja bodo sledila ob vzpostavitvi sistema.

Junij 2024 bo namenjen prav uvajanju in testiranju novega sistema ter privajanju uporabnikov in uporabnic na novi sistem zbiranja odpadkov.

Na obeh zbiralnicah – na Nunskem vrtu in na Pogorišču – bodo predstavnice oziroma predstavniki Komunale Škofja Loka uporabnicam in uporabnikom pomagali pri pravilni uporabi zbiralnic.

V tem času bomo uporabniki in uporabnice tudi sami testirali in preverjali delovanje sistema. Tako bomo lahko sproti sporočali in odpravljali morebitne težave pri odklepanju ali zaklepanju in oddaji odpadkov.

Če so bo v vmesnem času pokazalo, da imamo uporabniki in uporabnice še vedno veliko težav pri oddaji odpadkov, bomo dodatno ozaveščali s pomočjo študentk in študentov, ki se bodo od vnaprej določenih urah nahajali na obeh lokacijah.

 

Zaradi zapore Grabna bo Komunala Škofja Loka odpadno embalažo in ostale odpadke pri uporabnicah in uporabnikih, ki imate na koledarju odvoz odpadkov planiran v ponedeljek, 29. aprila 2024, pobirala šele v petek, 3. maja 2024.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.