Razstava Natečaji 2009–2021

Razstava nudi pregled 92 zmagovalnih rešitev na javnih natečajih, organiziranih v Sloveniji od leta 2009 do danes. Številni projekti so bili v tem času že realizirani in so predstavljeni v svoji končni, izvedeni obliki. Pomemben del razstave je prikaz statističnih podatkov o javnih investicijah, za katere je bil v začetni fazi izveden javni natečaj. Predstavljeni so podatki o trajanju projektov, njihovih stroških in uspešnosti ter tudi izkušnje naročnikov z javnimi natečaji. Razstavo organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in je namenjena analizi uspešnosti natečajnih postopkov, njihovi promociji in promociji javnih naročnikov, ki natečaje največ uporabljajo.

Vsak poseg v javni prostor je poseg v javno dobro, ki bo viden desetletja, morda stoletja. Prostor je omejena dobrina, zato mora biti ravnanje z njim posebno skrbno. Javni natečaji so uveljavljena praksa pretehtanega umeščanja javnih objektov v javni prostor.

Ob dvajsetletnici svoje natečajne dejavnosti Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) organizira drugo pregledno razstavo natečajne prakse. Osrednji del razstave je namenjen pregledu zmagovalnih elaboratov na javnih natečajih, organiziranih v drugem desetletju natečajne dejavnosti ZAPS. Ker so bili številni natečaji uspešno realizirani, so projekti predstavljeni v različnih fazah, s čimer je nazorno prikazan razvoj od osnovne ideje do končnega cilja, izvedbe natečaja. Predstavljene so rešitve, ki so jih ocenjevalne komisije, sestavljene iz predstavnikov naročnikov in ustreznih strok, prepoznale kot najboljše.

Ob pripravi razstave so bili zbrani podatki o vseh 158 doslej izvedenih javnih natečajih, ki jih je organizirala ZAPS. Tako so na voljo konkretni podatki, na osnovi katerih je mogoče ocenjevati, ali natečaji upravičijo zaupanje družbe, ali upravičijo časovne in denarne stroške, povezane s svojo izvedbo, ali uživajo zaupanje udeležencev v ustreznost izvedenih postopkov in ali predstavljajo dovolj odprto poslovno okolje za vse projektantske skupine, ki želijo sodelovati v načrtovanju pomembnih javnih investicij.

Ključne ugotovitve, ki izhajajo iz zbranih podatkov, zelo jasno govorijo v prid natečajem. Tako je povprečni strošek natečaja skoraj zanemarljiv, saj znaša manj kot odstotek investicije. Naročniki so z natečaji zadovoljni, saj jih velika večina po izkušnji z izvedbo natečaja izjavi, da bi se zanj odločili, tudi če ne bil obvezen. Več kot tri četrtine investicij, pri katerih je izveden javni natečaj, je uspešnih. Podatki tudi kažejo, da udeleženci natečaje dojemajo kot poštene, saj se jih 98 % konča brez vložitve zahtevka za revizijo natečajnega postopka.

Kljub vsem nespornim koristim, ki jih natečaji prinašajo razvoju našega prostora, pa zbrani podatki kažejo tudi to, da jih kot družba premalo uporabljamo. Promocija natečajne dejavnosti, pomena natečajev za kvaliteten razvoj prostora in največjih dosežkov je ključni cilj pričujoče razstave.

KOLOFON

Kuratorska skupina: Špela Kryžanowski, Jernej Prijon, Mima Suhadolc, Urša Vrhunc

Konceptualna podpora: Vlado Krajcar, generalni sekretar ZAPS

Oblikovanje razstave: Kabinet 01

Vsebinska podpora: Rdeči oblak

Uvodni nagovor: Tomaž Krištof, predsednik ZAPS

Uvodno besedilo: Andrej Hrausky

Organizacija dogodkov: Barbara Pungerčar

Zbiranje gradiva natečajnikov: Dunja Šutanovac; Prelom: Fia Lemajič

Izvedba razstave: RPS

Jezikovni pregled: Mojca Dobnikar

Produkcija: ZAPS, 2022

Načrt postavitve razstave: Robert Potokar

Med razstavljenimi zmagovalnimi natečajnimi rešitvami je tudi ”Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor” arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar. Investitor celotne prenove pa je Občina Škofja Loka.

Na osnovi leta 2013 izbranega zmagovalnega projekta je bil doslej že izvedena celovita prenova Cankarjevega trga in Blaževe ulice (zaključena leta 2014) ter celovita ureditev Trga pod gradom in otroškega igrišča Zamorc (zaključena leta 2017).

Letošnjo jesen začenjamo celovito prenovo osrednjega škofjeloškega trga – Mestnega trga in Klobovsove ulice.

Poglej vse

Kulturna dediščina

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Marijino znamenje na Mestnem trgu Dediščina
24. januarja 2023

Marijino znamenje na Mestnem trgu

Spomenik Marijino znamenje v Škofji Loki, imenovano tudi Kužno znamenje, je centralna postavitev iz 18 st. na Mestnem trgu v Škofji Loki. Zaseda pomemben prostor na najširšem delu trga in je največji od spomenikov, ki tvorijo zgodovinsko opremo trga.

Čudovit južni del gradu Dediščina
14. decembra 2022

Čudovit južni del gradu

Pred decembrskimi prazniki je zasijala obnovljena južna fasada loškega gradu. V decembru 2022 smo namreč zaključili del prenove, ki je obsegal statično in energetsko sanacijo ter obnovo fasade južnega dela gradu ter jugozahodnega okroglega stolpa.

Obnova Kamnitega mostu Dediščina
4. novembra 2022

Obnova Kamnitega mostu

V Škofji Loki je kulturna dediščina še kako bogata. Zelo pomemben in nadvse čudovit je Kapucinski most, ki je najstarejši kamniti most v Sloveniji. Pogosto se pojavi na predstavitvenih fotografijah naše starodavne lepotice.