Stroji brnijo

20. maja 2024

Gradbeni stroji na Placu brnijo. Danes pa so se začela dela tudi na Klobovsovi ulici. Zaenkrat vse skupaj poteka po predvidenem planu.Dela trenutno potekajo ob stavbah ob Homanu oziroma župnišču, mimo živilske trgovine do Marijinega znamenja. Dostopi do poslovnih objektov so omogočeni, tako da lahko vsi, ki to želimo, opravimo svoje nakupe oziroma koristimo storitve. Podprimo ponudnike na Placu.

Ker želimo, da dela potekajo čim bolj tekoče, so stroji zabrneli tudi na Klobovsovi ulici.

Vse uporabnike in uporabnice telekomunikacijskih storitev obveščamo, da se ponudnik – T2, ki naj bi nameščal svojo infrastrukturo in nudil storitev prebivalkam in prebivalcem, umika iz projekta.Komunala Škofja Loka obvešča vse uporabnice in uporabnike v starem mestnem jedru (Mestni trg, Cankarjev trg, Blaževa ulica in Klobovsova ulica), da bo s 1. junijem 2024 umaknila zabojnike, saj bo pobiranje od vrat do vrat z velikimi smetarskimi vozili onemogočeno.

Uporabniki bodo tako od dneva umika zabojnikov uporabljali zbiralnice na Pogorišču in na Nunskem vrtu.

  • V zbiralnico s sivo črnim pokrovom sodijo ostali odpadki.
  • V zbiralnico z rumenim pokrovom sodi odpadna embalaža
  • V zbiralnico z zelenim pokrovom sodi steklena embalaža (brez pokrovčkov)
  • V zbiralnico z rdečim pokrovom sodi odpadni papir, ki ga je potrebno pred oddajo raztrgati.
  • V rjav zabojnik lahko uporabnice in uporabniki, ki ne kompostirajo odlagajo biološke odpadke.

Abecednik odpadkov (KLIK)

Na vse posode bo Komunala Škofja Loka do konca poletja namestila tudi ključavnice, za katere bodo uporabniki in uporabnice prejeli ključke in jasna navodila glede odklepanja.

Vse Ločanke in Ločane obveščamo, da lahko odpadke brezplačno odpeljejo v Zbirni center Draga. S seboj naj imajo le zadnjo položnico oziroma naj pokažejo, da so uporabniki oziroma uporabnice storitev Komunale Škofja Loka.

"
Vsi skupaj moramo poskrbeti, da bo naše okolje čim lepše in urejeno.
"
Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.