Na placu so zabrneli stroji

Termin: 17. 04. 2024

Ura: 8.00

Lokacija: Mestni trg

Danes, v sredo, 17. aprila 2024, so dejansko zabrneli stroji na Placu. Začela se je res težko pričakovana obnova Mestnega trga in Klobovsove ulice. Trajala bo leto in pol. Med tem časom bomo morali vsi skupaj nekoliko potrpeti. Na koncu pa bomo lahko ponosni na mestno središče. Plac = za vse.

Na Plac so se zjutraj pripeljali delovni stroji. Dela so se začela ob župnišču oziroma ob Homanovi hiši in se bodo nadaljevala mimo knjigarne in Mercatorja.

Zakopali smo tudi pred starim rotovžem, da bodo arheologi lahko že predhodno opravili svoje delo.

Vodnjak in drevesa bodo med časom gradnje zaščitena z ograjami.

Izvajalci bodo ves čas gradnje po svojih najboljših močeh zagotavljali dostope. Zagotovo pa bo potrebno nekaj strpnosti in prilagajanja vseh.

Trgovski in gostinski lokali bodo v večini ves čas gradnje delovali, tako da si lahko Ločanke in Ločani še vedno privoščimo kosilo, kavico ali nakup v mestnem središču.

Na Grabnu bomo še danes sprostili popolno zaporo, tako da bo promet potekal enosmerno. Predvidoma bodo dela tam v celoti zaključena po prvomajskih praznikih.

Konec tega tedna pa se bodo začela dela tudi na stopnicah iz Blaževe v Klobovsovo ulico.

Poglej vse

Kulturna dediščina

(Srednjeveške) ostaline Dediščina
12. aprila 2024

(Srednjeveške) ostaline

Srednjeveško mesto v sebi skriva čudovito zgodovino, ki jo moramo ohraniti tudi za naše zanamce. Pri kopanju Grabna smo večkrat naleteli na ostaline in jih primerno dokumentirali. Na vrhu klanca pa smo našli lep ohranjen ostanek verjetno srednjeveškega časa.

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici Dediščina
9. aprila 2024

Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 izdelal Katalog objektov na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici. Gre za pregled obstoječega stanja in izpostavitev restavratorskih predlogov po posameznih objektih.

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin Dediščina
9. aprila 2024

Ohranjanje in načrtovanje obnove javnih površin

Se dovolj dobro zavedamo, kako pomembna je kulturna dediščina? Škofja Loka je pravi biser in prav je, da ga vsi skupaj negujemo, da bo sijal tudi v prihodnje. Potruditi se moramo in ohraniti naše lepote - tudi za tiste, ki šele prihajajo. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po naročilu Občine Škofja Loka pripravil dokument, v katerem najdemo zanimive informacije o tradiciji urejanja javnih površin, o razporeditvi javnega prostora po pomenu ter tudi o tlaku in o zelenih površinah. Na koncu so izpostavljene še usmeritve za ohranjanje in načrtovanje obnove javnih.

Obnova napisov na Marijinem znamenju Dediščina
26. januarja 2023

Obnova napisov na Marijinem znamenju

Občina Škofja Loka je v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem s strani ZVKD Slovenije izvedla obnovo napisov na kamnitih napisnih tablah na Marijinem znamenju na Mestnem trgu v Škofji Loki.